Název Vyvěšeno Sejmuto Typ dokumentu
Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2024 Rozpočet
Usnesení z 6. zasedání ZO dne 12. 10. 2023 Úřední deska
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO dne 12. 10. 2023 Úřední deska
VV- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu (Úplná uzavírka sil. III/44014 v obci) Úřední deska
Výlukový jízdní řád autobusů od 9. do 30. 10. 2023 Úřední deska
Záměr nájmu části obecního pozemku Úřední deska
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o společném povolení -Kyžlířov páteřní komunikace Úřední deska
ÚZSVM-zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřední deska
Zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Úřední deska
Usnesení z 5. zasedání ZO dne 20. 7. 2023 Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO dne 20.7.2023 Úřední deska
Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje - nebezpečí vzniku požárů Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2023 - 2027 Rozpočet
VV- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Úřední deska
Usnesení ze 4. zasedání ZO dne 30.5.2023 Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO dne 30.5.2023 Úřední deska
VV-vyrozumění "Kyžlířov - páteřní komunikace dle komplexní pozemkové úpravy" Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
VV-vyrozumění o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí Úřední deska
Oznámení o odstávce elektrické energie Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2022 Rozpočet
Pozvánka na členskou schůzi ZD Partutovice Úřední deska
Záměr poskytnutí úplatného užívání pozemků v k.ú. Partutovice Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2022 Rozpočet
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 Úřední deska
Usnesení z 3. zasedání ZO dne 2. 3. 2023 Úřední deska
Pokyny pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti na území MAS Hranicko Úřední deska
Neidentifikovaní vlastníci Úřední deska
Pozvánka na 3. zasedání ZO dne 2.3.2023 Úřední deska
Grantový program regionu Hranicko v roce 2023 Úřední deska
VV o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního rozvoje Olomouckého kraje (09/201906/2023) Úřední deska
Výsledky volby prezidenta II. kolo v obci Partutovice Úřední deska
MAS Hranicko-Výzva č. 10 dotačního programu MAS-PRV Úřední deska
Informace k podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí Úřední deska
Výsledky volby prezidenta v obci Partutovice I. kolo Úřední deska
Pozvánka na valnou hromadu HS Partutovice Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 13/2022 Rozpočet
Telefonní kontakty pro žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 12/2022 Rozpočet
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jindřichov Úřední deska
OZV č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyhlášky
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyhlášky
Usnesení z 2. zasedání ZO dne 8.12.2022 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 11/2022 Rozpočet
Pozvánka na 2. zasedání ZO dne 8.12.2022 Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2023 Rozpočet
Volba prezidenta leden 2023 Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Partutovice na roky 2024-2026 Rozpočet
Návrh rozpočtu ZŠ Partutovice na rok 2023 Rozpočet