Název Vyvěšeno Sejmuto Typ dokumentu
Pozvánka na členskou schůzi ZD Partutovice Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2021 Úřední deska
Změna nařízení SVS - dovoz zvířat z Ukrajiny Úřední deska
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření Úřední deska
Usnesení z 19. zasedání ZO Úřední deska
Grantový program regionu Hranicko v roce 2022 Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO dne 3. 3. 2022 Úřední deska
Olomoucký kraj - měsíčník únor 2022 Úřední deska
VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Úřední deska
Olomoucký kraj-měsíčník-leden 2022 Úřední deska
Usnesení z 18. zasedání ZO Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 12/2021 Rozpočet
VV-oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ol. kraje a o vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje po Aktualizaci č. 4 Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 13. 1. 2022 Úřední deska
Veřejná vyhláška - povolení stavby "Kanalizace a ČOV Partutovice" Úřední deska
Záměr - Služebnost pozemků-VE kabelové připojení - vyhlášení záměru Úřední deska
OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Úřední deska
OZV č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyhlášky
Usnesení z 17. zasedání ZO Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 11/2021 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO dne 9. 12. 2021 Úřední deska
Záměr prodeje a směny pozemku, služebnosti Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2022 Úřední deska
Dotace na podporu budování a obnovy infrastruktury obcí Ol. kraje 2021 Úřední deska
Energolinka Ol. kraje - Milostivé léto Úřední deska
Informace-vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí Úřední deska
Návrh rozpočtu ZŠ Partutovice na rok 2022 Rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2022 - 2026 Rozpočet
Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2022 Rozpočet
Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Ol. kraje 2021 Úřední deska
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Úřední deska
Usnesení ZO ze dne 4. 11. 2021 Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MR Hranicko na roky 2023 - 2025 Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2022 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 10/2021 Rozpočet
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Partutovice 4.11.2021 Usnesení zastupitelstva
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v obci Partutovice Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 9/2021 Rozpočet
Oznámení o svolání 1. zasedání členů OVK pro volby do PS Parlamentu ČR Úřední deska
Usnesení z 15. zasedání ZO dne 2. 9. 2021 Úřední deska
Veřejná výzva na pracovní místo - technik, správce kulturních a sportovních zařízení Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 8/2021 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 2.9.2021 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7/2021 Úřední deska
Volby do PS PČR dne 8. a 9. 10.2021 Úřední deska
Veřejná výzva na pracovní místo - technik, správce kulturních a sportovních zařízení Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 6/2021 Rozpočet
Dražební vyhláška Úřední deska
Usnesení z 14. zasedání ZO dne 3. 6. 2021 Úřední deska
Porovnání položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné za rok 2020 Úřední deska