Název Vyvěšeno Sejmuto Typ dokumentu
Oznámení o svolání 1. zasedání členů OVK pro volby do PS Parlamentu ČR Úřední deska
Usnesení z 15. zasedání ZO dne 2. 9. 2021 Úřední deska
Veřejná výzva na pracovní místo - technik, správce kulturních a sportovních zařízení Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 2.9.2021 Úřední deska
Volby do PS PČR dne 8. a 9. 10.2021 Úřední deska
Veřejná výzva na pracovní místo - technik, správce kulturních a sportovních zařízení Úřední deska
Dražební vyhláška Úřední deska
Usnesení z 14. zasedání ZO dne 3. 6. 2021 Úřední deska
Porovnání položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné za rok 2020 Úřední deska
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Kanalizace a ČOV Partutovice" Úřední deska
MZ-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Úřední deska
Záměr výpůjčky části obecního pozemku p. č. 74/13 v k. ú. Partutovice-Zásilkovna Úřední deska
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Partutovice 3.6.2021 Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2020 Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2020 Úřední deska
VV-oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ol. kraje Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2020 Rozpočet
FÚ-Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2021 Úřední deska
Usnesení z 12. zasedání ZO Úřední deska
Usnesení z 13. zasedání ZO Úřední deska
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 Úřední deska
VV-Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Úřední deska
Vyhlášení záměru nájmu části obecního pozemku Úřední deska
Grantový program regionu Hranicko 2021 Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 4.3.2021 Úřední deska
Bezplatné antigenní testování pro veřejnost - Lázně Teplice nad Bečvou Úřední deska
Vyhlášení záměru daru a prodeje částí obecních pozemků Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 12/2020 Rozpočet
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 11/2020 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 10. 12. 2020 Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na roky 2023 - 2025 Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2021 Úřední deska
Dražební vyhláška - Petr Haitl Úřední deska
Záměr prodeje pozemku Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MR Hranicko na roky 2022 - 2024 Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2021 Úřední deska
Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2021 Rozpočet
Návrh rozpočtu ZŠ Partutovice na rok 2021 Rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Partutovice na roky 2022 - 2024 Rozpočet
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Partutovice Úřední deska
Usnesení z 11. zasedání ZO Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 10/2020 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO dne 5. 11. 2020 Úřední deska
Výsledky voleb v obci Partutovice 2. kolo Úřední deska
Jmenování členů OVK Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 9/2020 Rozpočet
Výsledky voleb v obci Partutovice Úřední deska
Volby - informace Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 8/2020 Rozpočet