Kanalizace a ČOV Partutovice

 

Kanalizace a ČOV Partutovice-podpora KÚOK

Základní informace o stavbě kanalizace a ČOV v Partutovicích a kontakty

Stavba kanalizace započala začátkem května 2023 a její trvání je plánováno na 18 měsíců. Nejprve se začíná přípravami výstavby ČOV na dolním konci na parcele č.260. Výstavba samotné páteře kanalizace bude probíhat souběžně z dolního a horního konce najednou. Na horním konci na parcele č.961/1 u vodojemu je na ploše přibližně 1 hektar stanovena deponie, tzn. plocha pro ukládku zeminy a stavebního materiálu.

Další upřesňují údaje a informace budou průběžně doplňovány. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

0. kontrolní den 22.5.2023

1. kontrolní den 22.6.2023

2. kontrolní den 27.07.2023

3. kontrolní den 27.08.2023

4. kontrolní den 21.9.2023

5. kontrolní den 26.10.2023

6. kontrolní den 23.11.2023

7. kontrolní den 19.12.2023

8. kontrolní den 01.02.2024

9. kontrolní den 14.03.2024

10. kontrolní den 11.4.2024

11. kontrolní den 16.5.2024

Kontakty na odpovědné osoby:

AQOL - projekční kancelář - https://www.aqol.cz

 • Ing. Lukáš Zimmermann (jednatel, projektant) - mob. +420 605 307 525 (zimmermann@aqol.cz)
 • Ing. Jana Pešoutová (projektant - dokumentace) - mob. +420 739 721 575 (pesoutova@aqol.cz)

MODOS stavební společnost - https://www.modos-olomouc.cz

POHL stavební společnost - https://www.pohl.cz

 • Jan Roman (stavbyvedoucí) - mob. +420 725 532 661
 • Roman Žídek (stavbyvedoucí) - zastupuje pana Romana leden-březen 2024, řeší vodovodní přeložky a přípojky, mob. +420 602 249 464

 

Koordinační situace kanalizační stoky k nahlédnutí v situačních výkresech:

C.1.SITUACE_SI6SICH_VZTAHU_DPS .pdf
C.2.1.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast1.pdf
C.2.2.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast2.pdf
C.2.3.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast3.pdf
C.2.4.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast4.pdf
C.2.5.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast5.pdf

Aktuální informace

25. týden 2023

 • Probíhá výstavby základové desky ČOV  na jihu obce. 
 • Od jihu obce směr na sever a od "Kříže" U Schwarzového směr na sever probíhá pokládka hlavního řadu kanalizace, vždy v pracovních úsecích cca 30 m. 
 • V těchto úsecích je v době od 7.00 - 16.00 v pracovní dny omezena, zúžena a řízena doprava, mimo tuto dobu je doprava pouze omezena a umožněna v plné šíři, výkopy jsou každý večer zasypány.
 • Souběžně s pokládkou hlavního řadu budou chystány i jednotlivé kontrolní a napojovací šachty k jednotlivým nemovitostem. Tyto místa budou realizační firmou označena křížem, v případě dotazů, upozornění na vaše sítě či zájmy nebo individuálních drobných změn kontaktujte prosím v aktuální dobu stavbyvedoucího, tj. p. Roman nebo p. Vojáček.

29. týden 2023

 • Probíhá výstavby základové desky a zdiva ČOV  na jihu obce. 
 • Od jihu obce směr na sever a od Šustkového k Foltasovému směr na východ (ke mlýnu) probíhá pokládka hlavního řadu kanalizace, vždy v pracovních úsecích cca 30 m. 
 • V těchto úsecích je v době od 7.00 - 15.30 v pracovní dny omezena, zúžena a řízena doprava, mimo tuto dobu je doprava pouze omezena a umožněna v plné šíři, výkopy jsou každý večer zasypány. POZOR! Úsek od Šustkového k Foltasovému je od 17.7.2023 po dobu min. 14 dní v pracovní době od 7.00-15.30 hod. plně uzavřen a zpřístupněn pouze pro složky IZS. 
 • Souběžně s pokládkou hlavního řadu budou chystány i jednotlivé kontrolní a napojovací šachty k jednotlivým nemovitostem. Tyto místa budou realizační firmou označena křížem, v případě dotazů, upozornění na vaše sítě či zájmy nebo individuálních drobných změn kontaktujte prosím v aktuální dobu stavbyvedoucího, tj. p. Roman nebo p. Vojáček.

42. týden 2023

 • V tomto týdnu budou prováděny od 7.30 do 15.30 překopy hlavní cesty od křížku nahoru, čímž může být omezen provoz i na delší dobu. Výjezd z vesnice bude vždy jednosměrně zachován. Od úterý 17. 10. budou prováděny přípojky na Horních drahách, provoz od 7.30 do 15.30 omezen cca 14 dní. 

43. týden 2023

 • do úterý by měly být  dokončeny příčné překopy přes hlavní komunikaci, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • budou zahájeny práce kanalizace na Dolních drahách, které budou dopravně nepřístupné a to i mimo pracovní dobu v délce trvání cca 14 dní
 • prostřední Drahy budou dopravně zabezpečeny semaforem s krátkým intervalem
 • na Horních Drahách budou prováděny domácí přípojky kanalizace a přeložky vodovodu, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • dojde k propojení úseku kanalizace Jahnovi-Hercikovi, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • průběžně probíhá výstavba kanalizace a přeložka vodovodu na Podevsí (od Bajerového směrem k hasičárně), provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • pokračuje výstavba ČOV

48. týden 2023

 • pokračují práce kanalizace na Malé straně, která je v místě stavby dopravně nepřístupná, mimo pracovní dobu bude zpřístupněna
 • pokračují práce kanalizace na drahách směr ZD, které budou dopravně nepřístupné, mimo pracovní dobu budou zpřístupněny
 • na Horních Drahách budou prováděny domácí přípojky kanalizace a přeložky vodovodu, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • průběžně probíhá výstavba kanalizace na Podevsí (od Remešového směrem k hasičárně), provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • pokračuje výstavba ČOV, která je v podzemní části již hotová a obsypaná, pokračuje se výstavbou zdiva
 • 5. prosince bude přerušena dodávka vody od 8:00-14:00 v úseku od Fojtství směrem dolů po přerušovací vodojem

5. týden 2024

 • začnou práce kanalizace U Kříže přes Maršálkovo, za Podešvovým směr k Pavelkům
 • začnou práce kanalizace na Malé straně-Hercikovi, která je v místě stavby dopravně nepřístupná, mimo pracovní dobu bude zpřístupněna
 • pokračují práce kanalizace na drahách, bude zahájen směr nábytek Sargánek 
 • na prostředních Drahách budou prováděny domácí přípojky kanalizace, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • výstavba kanalizace na Podevsí (od hasičárny k Maňákovému) bude v tomto týdnu dokončena, chybí dodělat výtlak
 • pokračuje výstavba ČOV, která je v podzemní části již hotová a obsypaná, výstavbou zdiva dokončena, hotový věnec, usazují se pozednice a začíná stavba střechy

7. týden 2024

 • pokračují práce kanalizace U Kříže přes Maršálkovo, za Podešvovým směr k Pavelkům, Humplíkům
 • pokračují práce kanalizace na Malé straně-Hercikovi, která je v místě stavby dopravně nepřístupná, mimo pracovní dobu bude zpřístupněna
 • pokračují práce kanalizace domovních přípojek na drahách, bude zahájen směr nábytek Sargánek 
 • pokračují práce kanalizace domovních přípojek na Podevsí (od hasičárny k Maňákovému), chybí dodělat výtlak
 • pokračuje výstavba ČOV, která je v podzemní části již hotová a obsypaná, výstavbou zdiva dokončena, hotový věnec, usazují se pozednice a začíná stavba střechy

15. týden 2024

 • hlavní stoky kanalizace A i B jsou vystavěny, výtlak V1-B vystavěn, dokončují se práce na domovních přípojkách.

 • ČOV-Dokončeny základy, zdivo, zastřešení, položena krytina, provedeny hrubé vnitřní omítky. Probíhající práce na obkladech a finálních omítkách. Probíhají práce na dosypání terénu kolem ČOV včetně zpevněných ploch.

 

 • přeložky vodovodu PV1, PV2 a PV3 dokončeny. Obnova vodovodu Drahy položen hlavní řad, dokončuje se napojení jednotlivých nemovitostí.
 • v následujících měsících budou probíhat převážně dokončovací práce kanalizačních a vodovodních přípojek, dostavba a vystrojení ČOV a přečerpávací stanice, započnou práce obnovy povrchů komunikací.