V obci Partutovice jsou aktivní tyto spolky:

- Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Střítež nad Ludinoum ístní organizace Partutovice
  (členy svazu jsou obce Střítež nad Ludinou, Olšovec, Partutovice, Jindřichov)

- Dámský spolek Partutovice

- Myslivecký spolek Partutovice

- Rybáři – Soukromý rybářský revír, vodní nádrž Partutovice

- SDH Partutovice

- Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Partutovice

- TJ Parutovice, z.s.