Harmonogram svozu komunálního odpadu 2022:

 

 

leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022
10.1. a 31.1. 21.2. 14. 3. 4.4. a 25.4. 23.5. 20.6.

 

červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
18.7. 15.8. 12.9. 10.10.    

 

 

Datum svozu nebezpečného odpadu

Svoz NO a VO 2022
Nebezpečný odpad Datum svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu je stanoveno na soboty 07.05.2022 a 01.10.2022 vždy od 08:00 do 09:00.

 

Velkoobjemové kontejnery

V měsíci červnu 2018 byly na zpevněnou plochu u pálenice přistaveny dva velkoobjemové kontejnery sloužící pro celoroční sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu a pro sběr stavební suti. Kontejnery jsou označeny, dbejte prosím jejich účelu užití.

 

Nabídka prodeje a výroby lesní štěpky v rašlových pytlích

 

Obec Partutovice nabízí občanům i široké veřejnosti k prodeji hrubou lesní štěpku skladovanou v rašlových pytlích. Hmotnost pytle od 12–18 kg v zavislosti na poštěpkovaném materiálu. Minimální odběr je 1 prm (12 pytlů) za cenu 360–480 Kč s DPH/1 prm. Nabízíme nezávaznou a bezplatnou možnost 1 pytle k vyzkoušení. Dovoz štěpky až do domu v rámci obce Partutovice je zahrnut již v ceně. Možnost zapůjčení štěpkovače s obsluhou k poštěpkováníí vlastního materiálu-cena této služby je řešena individuelně po vzájemné dohodě obou stran a závisí na pojezdové vzdálenosti, štěpkovaném materiálu a skladování. Objednání možno v pracovní době na OÚ nebo na tel. 602 514 400.

 

Hrubá lesní štěpka v pytlích

Hrubá lesní štěpka v pytlích

Skladování štěpky pod střechou v otevřeném prostoru

Skladování štěpky pod střechou v otevřeném prostoru

 

 

Nabídka prací a služeb pomocí malotraktoru BELARUS s příslušenstvím

Obec Partutovice nabízí občanům i široké veřejnosti k pronajmutí malotraktor BELARUS 320.4 s příslušenstvím (návěs, sněhová radlice, čelní nakladač, nebo mulčovač) za hodinovou sazbu 500 Kč/hod. bez DPH. Pronajmutí je možné pouze s řidičem. Objednání možno v pracovní době na OÚ.

 

Malotraktor Belarus 320.4 s návěsem

Malotraktor Belarus 320.4 s návěsem

 

 

Tříděný odpad

 

Sklo, papír a plasty jsou tříděny a odváženy ihned po naplnění kontejnerů dle vytíženosti odvozové firmy. Sběr je zajištěn pomocí 29 kontejnerů rozmístěných na 5 stanovištích po celé obci. Informujeme občany, že bylo z hygienických důvodů přemístěno hnízdo sběru tříděných odpadů od prodejny ZD Partutovice na zpevněnou plochu k obecní pálenici. Souběžně byly posíleny jednotlivá hnízda o další kontejnery a to jak na plast 2 ks, tak i na papír 2 ks a navíc v souladu se změnou odpadové legislativy i o kontejnery na biologicky rozložitelný komunální odpad-2 ks a kovy-1 ks.

 

Poplatky

 

Poplatek za 1 psa 60 Kč / rok splatnost únor běžného roku
Poplatek za druhého psa 90 Kč / rok splatnost únor běžného roku

Poplatek za odpad

 

Poplatek za odpad pro právnické a podnikající fyzické osoby

550 Kč / rok

 

5 500 Kč / rok

 

splatnost

 

splatnost

 

červen běžného roku

 

březen běžného roku

 

Pronájem hrobového místa (15 let) 4 725 Kč/15 let-dvojhrob    
  2 370 Kč/15 let-jednohrob    
  675 Kč/15 let-urnový háj    
Ověření listiny/podpisu 30 Kč/stránka    
Výpis z KN 100 Kč/stránka    
Výpis z bodového systému 100 Kč/stránka    
Výpis z OR 100 Kč/stránka    
Změna trvalého pobytu 50 Kč