Název Vyvěšeno Typ dokumentu
Dražební vyhláška Úřední deska
Usnesení z 14. zasedání ZO dne 3. 6. 2021 Úřední deska
Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2020 Úřední deska
Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2020 - schválený Rozpočet
Porovnání položek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné za rok 2020 Úřední deska
Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Kanalizace a ČOV Partutovice" Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 5/2021 Rozpočet
MZ-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2020 Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2020 Úřední deska
VV-oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Ol. kraje Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 4/2021 Úřední deska
Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 3/2021 Rozpočet
Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb. Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2022-2024 Rozpočet
Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2021 Rozpočet
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2021 Rozpočet