Název Vyvěšeno Typ dokumentu
Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2020 Rozpočet
FÚ-Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2021 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 3/2021 Rozpočet
Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona č. 106/1999 Sb. Úřední deska
Vyhlášení záměru nájmu části obecního pozemku Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 2/2021 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1/2021 Rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2022-2024 Rozpočet
Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2021 Rozpočet
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2021 Rozpočet
Rozpočet obce Partutovice na rok 2021 Rozpočet
Dotace na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Ol. kraje 2020 Úřední deska
Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019 Úřední deska
Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2019 Rozpočet
VV-Opatření obecné povahy - kůrovec Úřední deska
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích Úřední deska
Opatření obecné povahy - zalesňování Úřední deska
OOP zalesňování příloha Úřední deska
Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023 Úřední deska
Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023 Rozpočet