Struktura OÚ

Starosta: Ing. Šindler Jaroslav
Email: starosta@partutovice.cz
Mobil: 602 514 400,
Tel.: 581 625 294
Místostarosta:

Ing. Lehnert Zdeněk

Email: mistostarosta@partutovice.cz
Mobil: 732 148 900

Účetní: Kandlerová Petra
Email: ou@partutovice.cz
Tel: 581 625 294,
 
Členové zastupitelstva: Mgr. Azabache Petra
Mobil: 775 505 338
 

Ing. Brhelová Jana
Mobil: 732 519 778

 

Humplík Otakar
Mobil: 608 953 982

  Lehnert Jiří
Mobil: 774 377 406
 

Remeš Alois

Mobil: 776 566 375

 

FINANČNÍ VÝBOR:
Předseda: Ing. Jana Brhelová
Členové: Jiří Lehnert, Alois Remeš

KONTROLNÍ VÝBOR:
Předseda: Otakar Humplík
Členové: Mgr. Petra Azabache, Alois Remeš

VÝBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Předseda: Jiří Lehnert
Členové: Alois Remeš, Libor Švarc

VÝBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU:
Předseda: Mgr. Petra Azabache
Členové: Otakar Humplík, Petra Kandlerová