Hlášení rozhlasu 22. týden 2020

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2020. Poplatek činí 450,– Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit převodem na účet číslo 5129831/0100 nebo denně v pokladně OÚ.

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 4. června 2020 od 18:00 hod. v sále Obecního domu. Program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.