Hlášení rozhlasu (45. týden roku 2020)

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 18:00 hod. v sále Obecního domu. Program je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.

 

                                                                               Zdeněk Lehnert                                                                                                                                                                                                                   místostarosta obce