Název Vyvěšeno Sejmuto Typ dokumentu
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 11/2020 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 10. 12. 2020 Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na roky 2023 - 2025 Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2021 Úřední deska
Záměr prodeje pozemku Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO MR Hranicko na roky 2022 - 2024 Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2021 Úřední deska
Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2021 Rozpočet
Návrh rozpočtu ZŠ Partutovice na rok 2021 Rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Partutovice na roky 2022 - 2024 Rozpočet
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Partutovice Úřední deska
Usnesení z 11. zasedání ZO Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 10/2020 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO dne 5. 11. 2020 Úřední deska
Výsledky voleb v obci Partutovice 2. kolo Úřední deska
Jmenování členů OVK Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 9/2020 Rozpočet
Výsledky voleb v obci Partutovice Úřední deska
Volby - informace Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 8/2020 Rozpočet
Usnesení z 10. zasedání ZO dne 3. 9. 2020 Úřední deska
Výzva neoznačeným vlastníkům nemovitostí Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 3. 9. 2020 Úřední deska
Volby do zastupitelstva krajů, volby do senátu PČR 2-3. října 2020 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7/2020 Rozpočet
MZE Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 6/2020 Rozpočet
Kalkulace cen pro vodné za rok 2019 Úřední deska
Usnesení z 9. zasedání ZO dne 4. 6. 2020 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 5/2020 Rozpočet
Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2019 Úřední deska
Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 04.06.2020 Úřední deska
Záměr darování-bezúplatný převod částí obecních pozemků Úřední deska
MUDr. Hladíková - informace Výběrová řízení
Rozpočtové opatření č. 4/2020 Rozpočet
Veřejná vyhláška - FÚ hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2020 Úřední deska
FÚ - úprava úředních hodin podatelen Úřední deska
Zápis dětí do MŠ Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019 Úřední deska
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2019 Úřední deska
Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2019 Úřední deska
Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2019 Úřední deska
Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2019 Úřední deska
Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2019 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 3/2020 Rozpočet
Návrh Závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2019 Úřední deska
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2019 Úřední deska
FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2019 Úřední deska
Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019 Úřední deska