Název Vyvěšeno Sejmuto Typ dokumentu
Informace o konání zasedání ZO dne 30.5.2023 Úřední deska
VV-vyrozumění "Kyžlířov - páteřní komunikace dle komplexní pozemkové úpravy" Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
VV-vyrozumění o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí Úřední deska
Oznámení o odstávce elektrické energie Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2022 Rozpočet
Pozvánka na členskou schůzi ZD Partutovice Úřední deska
Záměr poskytnutí úplatného užívání pozemků v k.ú. Partutovice Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2022 Rozpočet
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 Úřední deska
Usnesení z 3. zasedání ZO dne 2. 3. 2023 Úřední deska
Pokyny pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti na území MAS Hranicko Úřední deska
Neidentifikovaní vlastníci Úřední deska
Pozvánka na 3. zasedání ZO dne 2.3.2023 Úřední deska
VV o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního rozvoje Olomouckého kraje (09/201906/2023) Úřední deska
Výsledky volby prezidenta II. kolo v obci Partutovice Úřední deska
MAS Hranicko-Výzva č. 10 dotačního programu MAS-PRV Úřední deska
Informace k podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí Úřední deska
Výsledky volby prezidenta v obci Partutovice I. kolo Úřední deska
Pozvánka na valnou hromadu HS Partutovice Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 13/2022 Rozpočet
Telefonní kontakty pro žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 12/2022 Rozpočet
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jindřichov Úřední deska
OZV č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyhlášky
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyhlášky
Usnesení z 2. zasedání ZO dne 8.12.2022 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 11/2022 Rozpočet
Pozvánka na 2. zasedání ZO dne 8.12.2022 Úřední deska
Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2023 Rozpočet
Volba prezidenta leden 2023 Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Partutovice na roky 2024-2026 Rozpočet
Návrh rozpočtu ZŠ Partutovice na rok 2023 Rozpočet
Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2023 Rozpočet
Návrh rozpočtu 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 DSO MR Hranicko Rozpočet
Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Velká Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 10/2022 Rozpočet
Hasiči radí listopad Úřední deska
Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 18.10.2022 Úřední deska
ČEZ-upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Úřední deska
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022 Úřední deska
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO dne 18.10.2022 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 9/2022 Rozpočet
Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Ol. kraje Úřední deska
Výsledky voleb do ZO Partutovice 2022 Úřední deska
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, oprava zřejmých nesprávností Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 8/2022 Rozpočet
Usnesení z 21. zasedání ZO dne 26.8.2022 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7/2022 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO dne 26.8.2022 Úřední deska