Kontaktní a identifikační údaje:

Oficiální název: Obec Partutovice
Adresa Partutovice 61, Hranice, 753 01
Telefon: 581 625 294
Fax: 581 625 294
E-mail: ou@partutovice.cz,starosta@partutovice.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@partutovice.cz
IČO: 00301701
Číslo účtu: 5129–831/0100
ID datové schránky j55a83w

 

Úřední hodiny:

Pondělí: 07:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Úterý: 07:00 – 12:00   13:00 – 15:30
Středa: 07:00 – 12:00   13:00 – 18:00
Čtvrtek 07:00 – 12:00   13:00 – 15:30
Pátek: 07:00 – 12:00   13:00 – 15:00

 

Úřední hodiny pro styk s veřejností:

Pondělí: 08:00 – 12:00   13:00 – 16:00
Středa: 08:00 – 12:00   13:00 – 18:00

 

Účetní, podkladna:

Pondělí: 08:00 – 12:00   13:00 – 15:30
Úterý: 08:00 – 12:00   13:00 – 15:30
Středa: 08:00 – 12:00   13:00 – 15:30
Čtvrtek 08:00 – 12:00   13:00 – 15:30
Pátek: 08:00 – 12:00   13:00 – 15:30

 

Knihovna:

Pondělí: 17:30 – 18:30  

 

Informace dle zákona § 106/99 Sb.

Oficiální název Partutovice
Důvod a způsob založení Obec Partutovice vznikla rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR podle zákona e. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zák. e. 410/1992 Sb.). Obec má postavení právnické osoby.
Organizační struktura Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OÚ. V jeho čele stojí starosta. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta.
Kontaktní spojení OÚ Partutovice, Partutovice 61, Hranice, 753 01
Web www.partutovice.cz

 

GDPR

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Obec Partutovice,

sídlo: Partutovice č. 61, 753 01 Hranice, IČ: 00301701, DS: j55a83w, telefon: 581 625 294, e-mail: ou@partutovice.cz

Pověřenec pro OÚ: Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876, úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 15:00