Harmonogram svozu komunálního odpadu 2019/2020:

 

červenec 2020 srpen 2020 září 2020 říjen 2020 listopad 2020 prosinec 2020
13. 7. 10. 8. 7. 9.  05. 10.  . 11. . 12.

 

leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020 květen 2020 červen 2020
6. a 27. 1. 17. 2. 9. a 30. 3. 20. 4. 18. 5. 15. 6.

Datum svozu nebezpečného odpadu

 

Nebezpečný odpad Datum svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu je stanoveno na soboty 02.05.2020 a 03.10.2020 vždy od 08:00 do 09:30.

 

Velkoobjemové kontejnery

V měsíci červnu 2018 byly na zpevněnou plochu u pálenice přistaveny dva velkoobjemové kontejnery sloužící pro celoroční sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu a pro sběr stavební suti. Kontejnery jsou označeny, dbejte prosím jejich účelu užití.

 

Nabídka prodeje a výroby lesní štěpky v rašlových pytlích

 

Obec Partutovice nabízí občanům i široké veřejnosti k prodeji hrubou lesní štěpku skladovanou v rašlových pytlích. Hmotnost pytle od 12–18 kg v zavislosti na poštěpkovaném materiálu. Minimální odběr je 1 prm (12 pytlů) za cenu 360–480 Kč s DPH/1 prm. Nabízíme nezávaznou a bezplatnou možnost 1 pytle k vyzkoušení. Dovoz štěpky až do domu v rámci obce Partutovice je zahrnut již v ceně. Možnost zapůjčení štěpkovače s obsluhou k poštěpkováníí vlastního materiálu-cena této služby je řešena individuelně po vzájemné dohodě obou stran a závisí na pojezdové vzdálenosti, štěpkovaném materiálu a skladování. Objednání možno v pracovní době na OÚ nebo na tel. 602 514 400.

 

Hrubá lesní štěpka v pytlích

Hrubá lesní štěpka v pytlích

Skladování štěpky pod střechou v otevřeném prostoru

Skladování štěpky pod střechou v otevřeném prostoru

 

 

Nabídka prací a služeb pomocí malotraktoru BELARUS s příslušenstvím

Obec Partutovice nabízí občanům i široké veřejnosti k pronajmutí malotraktor BELARUS 320.4 s příslušenstvím (návěs, sněhová radlice, čelní nakladač, nebo mulčovač) za hodinovou sazbu 400 Kč/hod. bez DPH. Pronajmutí je možné pouze s řidičem. Objednání možno v pracovní době na OÚ.

 

Malotraktor Belarus 320.4 s návěsem

Malotraktor Belarus 320.4 s návěsem

 

 

Tříděný odpad

 

Sklo, papír a plasty jsou tříděny a odváženy ihned po naplnění kontejnerů dle vytíženosti odvozové firmy. Sběr je zajištěn pomocí 29 kontejnerů rozmístěných na 5 stanovištích po celé obci. Informujeme občany, že bylo z hygienických důvodů přemístěno hnízdo sběru tříděných odpadů od prodejny ZD Partutovice na zpevněnou plochu k obecní pálenici. Souběžně byly posíleny jednotlivá hnízda o další kontejnéry a to jak na plast 2 ks, tak i na papír 2 ks a navíc v souladu se změnou odpadové legislativy i o kontejnéry na biologicky rozložitelný komunální odpad-2 ks a kovy-1 ks.

 

Poplatky

 

Poplatek za 1 psa 60 Kč / rok splatnost únor běžného roku
Poplatek za druhého psa 90 Kč / rok splatnost únor běžného roku
Poplatek za odpad 450 Kč / rok splatnost červen běžného roku
Pronájem hrobového místa (10 let) 3 150 Kč/15 let-dvojhrob    
  1 575 Kč/15 let-jednohrob    
  450 Kč/15 let-urnový háj    
Ověření listiny/podpisu 30 Kč/stránka    
Výpis z KN 100 Kč/stránka    
Výpis z bodového systému 100 Kč/stránka    
Výpis z OR 100 Kč/stránka    
Změna trvalého pobytu 50 Kč