Název Vyvěšeno Sejmuto Typ dokumentu
Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2023 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 6/2023 Rozpočet
Veřejná vyhláška-Rozhodnutí o společném povolení -Kyžlířov páteřní komunikace Úřední deska
ÚZSVM-zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 5/2023 Rozpočet
Zrušení vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Úřední deska
Usnesení z 5. zasedání ZO dne 20. 7. 2023 Úřední deska
Informace o konání zasedání ZO dne 20.7.2023 Úřední deska
Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje - nebezpečí vzniku požárů Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 4/2023 Rozpočet
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2023 - 2027 Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 3/2023 Rozpočet
VV- Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Úřední deska
Usnesení ze 4. zasedání ZO dne 30.5.2023 Úřední deska
Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
Schválený Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
Informace o konání zasedání ZO dne 30.5.2023 Úřední deska
VV-vyrozumění "Kyžlířov - páteřní komunikace dle komplexní pozemkové úpravy" Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2022 Rozpočet
VV-vyrozumění o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí Úřední deska
Oznámení o odstávce elektrické energie Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2022 Rozpočet
Pozvánka na členskou schůzi ZD Partutovice Úřední deska
Záměr poskytnutí úplatného užívání pozemků v k.ú. Partutovice Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2022 Rozpočet
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2023 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 2/2023 Rozpočet
Usnesení z 3. zasedání ZO dne 2. 3. 2023 Úřední deska
Pokyny pro žadatele v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti na území MAS Hranicko Úřední deska
Neidentifikovaní vlastníci Úřední deska
Pozvánka na 3. zasedání ZO dne 2.3.2023 Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 1/2023 Rozpočet
Grantový program regionu Hranicko v roce 2023 Úřední deska
VV o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování územního rozvoje Olomouckého kraje (09/201906/2023) Úřední deska
Výsledky volby prezidenta II. kolo v obci Partutovice Úřední deska
MAS Hranicko-Výzva č. 10 dotačního programu MAS-PRV Úřední deska
Informace k podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí Úřední deska
Výsledky volby prezidenta v obci Partutovice I. kolo Úřední deska
Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2023 Úřední deska
Pozvánka na valnou hromadu HS Partutovice Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 13/2022 Rozpočet
Telefonní kontakty pro žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 12/2022 Rozpočet
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Jindřichov Úřední deska
OZV č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyhlášky
OZV č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Vyhlášky
Usnesení z 2. zasedání ZO dne 8.12.2022 Úřední deska
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice 2023 Rozpočet
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2023 Rozpočet
Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2023 Rozpočet