Hlášení rozhlasu (17. týden roku 2023)

Obec Partutovice pořádá setkání s projektantem a realizátorem „Kanalizace ČOV Partutovice“, na kterém budou podány informace o plánované výstavbě. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27.4. 2023 v 17:00 v sále obecního úřadu. Na tomto setkání nebudou podávány konkrétní informace k individuálním kanalizačním přípojkám.