Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2023/2024

Zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven v § 34a postup při zveřejňování návrhu a zpracování jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy. Provozovatel dráhy, Správa železnic, s. o., zveřejnila dne 9. 6. 2023 návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období platnosti 2023/2024 platného od 10. 12.