Hlášení rozhlasu (20. týden roku 2023)

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 19. května 2023 v 16:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci.