Hlášení rozhlasu (40. týden roku 2023)

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice III/44014 přes obec Partutovice, která potrvá od 9. do 30. října. Na základě této uzavírky dochází k dočasné změně jízdního řádu autobusu. Tyto změny jsou vyvěšeny na úřední desce obce a v prodejně ZD. V případě dotazů, kontaktujte  kancelář OÚ tel. 602 514 400.

 

Hlášení rozhlasu (39. týden roku 2023)

Upozorňujeme občany, že v sobotu 30. září proběhne v naší obci svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Odpad se začne navážet na odstavnou plochu u sběrného dvora v sobotu 30. září od 08:00 hodin a sběr potrvá do 09:30 hod. Žádáme občany o dodržení jak termínu, tak i času sběru.