O památce:

Sochu sv. Jana Nepomuckého postavila obec v roce 1802 nákladem 140 zlatých. Obec se zavázala reverzem, že ji bude udržovat, popřípadě postaví novou.

Latinský název na podstavci zní:
SanCti nepoMVCenI perpetVo honorI atqVe pIae VeneratIonI eXtrVXIt barteLs Dorff“. 

Což v překladu znamená:
„Svatého Jana Nepomuckého k ustavičné poctě a nábožnému uctívání postavila obec Partutovice“.

Latinský nápis znamená zároveň letopočet postavení, tj. 1802.