Oznámení

 

Obec Partutovice pořádá setkání s projektantem a realizátorem akce „Kanalizace  a ČOV Partutovice“, na kterém Vám budou podány informace ve věci plánované aktuální výstavby.

 

Kdy: 27.4. 2023 v 17:00

Kde: V sále OÚ

 

Na tomto setkání nebudou podávány informace k individuálním kanalizačním přípojkám.