Historie

 

V roce 1290 došlo ke stavbě kostela i fary ze dřeva. Během husitských válek (okolo roku 1430) byla dřevěná fara husity zbourána a kostel spálen. Roku 1625 dal kardinál Dietrichštejn postavit kostel zděný.


Historie dnešního barokního kostela, zasvěceného sv. Mikuláši, se začala psát roku 1786–1789, kdy se začal stavět kostel nový z tvrdého zdiva na místě starého, malého a úplně sešlého kostelíka. Opraven byl roku 1855 a roku 1857 byla opravena fara. Hlavní oltář sem byl přemístěn ze španělské kaple z Nového Jičína, vedlejší oltář sv. Anny ze Stříteže nad Ludinou, kazatelna ze zrušeného františkánského kostela v Kroměříži. V kostele jsou barokní varhany. 

V osmdesátých letech byl vybudován nový hřbitov včetně urnového háje (akce „Z“).