Hlášení rozhlasu (29. týden roku 2020)

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za vodné za období 1. pololetí roku 2020. Tímto vás vyzýváme k jeho úhradě v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Spolek seniorů Olšovec Vás zve na odpoledne s dechovkou v neděli 19. července 2020 od 15:00 do 19:00 hodin na Rybníčku. K poslechu hraje myslivecká kapela Atlas, vstupné 100,- Kč. Občerstvení zajištěno.

 

MUDr. Hladíková upozorňuje pacienty, že vstup do ordinace je možný pouze s rouškou. V opačném případě pacient nebude ošetřen.

 

 

Jaroslav Šindler

starosta obce