Hlášení rozhlasu (27. týden roku 2020)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2020. Poplatek je splatný k 30. červnu a činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit převodem na účet číslo 5129831/0100 nebo denně v pokladně OÚ. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jeho uhrazení.

 

Upozorňujeme občany, že se budou k 30. červnu 2020 provádět odečty spotřeby vody z obecních vodoměrů. Stav prosím nahlaste v kanceláři OÚ Partutovice, případně zašlete prostřednictvím SMS na telefon 776 129 448 nebo email ou@partutovice.cz., nenahlášené odečty z vodoměrů budou provádět zaměstnanci obce ve dnech 7. až 9. července 2020 v době od 07:00 – 15:30 hod. V případě Vaší nepřítomnosti zanechte na přístupném a viditelném místě lístek s odečtem spotřeby vody.

 

Dechová hudba Partutovjanka, obec Partutovice a MS Partutovice srdečně zvou na Sousedské posezení s Partutovjankou, které se koná v sobotu 4. 7. 2020 od 12:30 v areálu v Hliníkách.

Program:                               12:30     mše svatá v areálu Hliníky

                                             14:00     zahájení oslav Partutovjanky – slovo kapelníka

                                             15:00     slovo starosty obce

Od 14:00 bude zajištěno bohaté zvěřinové občerstvení a zábava pro děti.

 

                                                             Zdeněk Lehnert                                                                                                                                                                                                               místostarosta obce