Hlášení rozhlasu (8. týden roku 2021)

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za psa na rok 2021 a poplatek za vodné za období 2. pololetí roku 2020. Tímto vás vyzýváme k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Informuje občany, že v následujících dnech vám bude do poštovních schránek distribuován informativní leták k zamýšlené výstavbě větrných elektráren v blízkosti obce.

                                                                      

Obecní úřad Partutovice upozorňuje občany - držitele psů - na jejich povinnost dle platné obecně závazné vyhlášky obce Partutovice č. 1/2003 zabezpečit své psy, aby na veřejných prostranstvích nezpůsobili komukoliv újmu na zdraví nebo majetku a aby psa zajistili vedením na vodítku o opatřili jej náhubkem. Stále se vyskytují četné případy volně pobíhajících psů, kteří nejsou zabezpečeni daným způsobem. Žádáme proto důrazně majitele psů, aby toto upozornění brali vážně a učinili potřebné kroky tak, aby naši občané nebyli psy ohrožováni. V případě nedodržení výše uvedených opatření se držitelé psů vystavují riziku sankčních postihů dle příslušných zákonných předpisů.

 

Sdělujeme, že povolenky k lovu ryb na Vodní nádrži Partutovice na rok 2021 se prodávají občanům s TP v Partutovicích za 1 000,- Kč.

 

                                                      Zdeněk Lehnert                                                                                                                                                                                                                místostarosta obce