Upozorňujeme občany, že v pátek 17. února 2023 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za psa na rok 2023 a poplatek za vodné za 2. pololetí roku 2022. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Obecní pálenice Partutovice upozorňuje občany, že ukončí pěstitelské pálení k datu 6. března 2023. Zájemci o pálení musí podat svou přihlášku nejpozději do 28. února 2023.

 

TJ Partutovice zve děti i dospělé v neděli 19. února 2023 na bruslení na zimní stadion ve Valašském Meziříčí. Ledová plocha je objednaná v čase 08:45 - 09:45. Zájemci se musí dopravit na zimní stadion sami.

 

Pojízdná prodejna ROSNIČKA přijede ve čtvrtek 16. února 2023 v 15:15 na obvyklé místo Partutovice Drahy a v 15:30 Partutovice zastávka. Prodávat bude obvyklý sortiment.

 

Soukromá firma ROKUP přijede v pátek 17. února 2023 v 7:45 hod. na obvyklé místo Partutovice Drahy. Prodávat bude krmiva pro slepice a králíky 20 kg za 300 Kč. Dále vykupuje králičí kůže 25 Kč za kus.

 

SDH Partutovice pořádá v sobotu 18. února 2023 tradiční vodění medvěda.

 

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2023, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15 000,- Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Další informace naleznete na Grantový program regionu Hranicko 2023 | Mikroregion Hranicko.

Kamenictví G.A.L přijímá objednávky za výhodné ceny na veškeré kamenické práce. Pro využití této akční nabídky je NUTNÉ si sjednat schůzku na tel. 777 888 332.

 

 

 

                                                                                                                                  Petra Azabache

                                      místostarostka obce