Hlášení rozhlasu (5. týden roku 2021)

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za psa na rok 2021 a poplatek za vodné za období 2. pololetí roku 2020. Tímto vás vyzýváme k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Organizace Člověk v Tísni nabízí bezplatné poradenské služby v situacích, jako jsou: ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, nárok na sociální dávky, oddlužení, exekuce a další tíživé situace. Zájemci mohou kontaktovat sociální pracovnici na tel. čísle 731 690 961.

                                                        Zdeněk Lehnert                                                    

                                                    místostarosta obce