Hlášení rozhlasu (36. týden roku 2020)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 7. září 2020 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že ukončujeme výběr poplatků za vodné za období 1. pololetí roku 2020. Poslední termín úhrady je stanoven na 7. září 2020. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jejich uhrazení. Po uplynutí termínu k úhradě budou pohledávky dlužníků po písemné výzvě předány k vymáhání. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo na účet obce 5129831/0100.

 

Informujeme občany, že termíny konání obecních a spolkově-kulturních akcí jsou uvedeny v kalendáři na webových stánkách obce Partutovice:

http://www.partutovice.cz/clanek/kalendar-akci-obsazenosti-sportovist-salu.

 

Kiosek u větrného mlýna v Partutovicích vás srdečně zve na ukončení prázdnin tuto sobotu 5. 9. 2020 od 12:00. Můžete se těšit se kýtu na grilu, mlynářské domácí burgery, grilované plněné žampióny, grilovaný camembert a další dobroty. Pro děti bude připraven skákací hrad, trampolína, pískoviště, horolezecká stěna, houpačky a další hračky. Také pro děti budeme mít malý dáreček. Těšíme se na Vás Mlynáři.                                                                                 

                         Zdeněk Lehnert                     

                       místostarosta obce