Hlášení rozhlasu (33. týden roku 2020)

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za vodné za období 1. pololetí roku 2020. Tímto vás vyzýváme k jeho úhradě v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Zemědělské družstvo Partutovice oznamuje občanům, že v sobotu 15. srpna 2020 se v areálu družstva uskuteční prodej krmného ječmene v době od 7:00 do 12:00 hod.

 

 

Jaroslav Šindler

starosta obce