Hlášení rozhlasu (26. týden roku 2020)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2020. Poplatek je splatný k 30. červnu a činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit převodem na účet číslo 5129831/0100 nebo denně v pokladně OÚ. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jeho uhrazení.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi dne 27. června 2020 na 9:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva upozorňuje své členy na nezbytnost dodržování všech opatření v důsledku onemocnění COVID-19, která budou ke dni konání členské schůze v platnosti. Dále žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 26. června v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah krmiva s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 225,- Kč a vykupovat králičí kůže 8,- Kč za kus.

 

                                                                  Zdeněk Lehnert                                                                                                                                                                                                místostarosta obce