Hlášení rozhlasu (25. týden roku 2020)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2020. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit převodem na účet číslo 5129831/0100 nebo denně v pokladně OÚ. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jeho uhrazení.

 

Informujeme občany, že obecní pohostinství bude v sobotu 20. června uzavřeno-soukromá akce.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi dne 27. června 2020 na 9:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice a na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva upozorňuje své členy na nezbytnost dodržování všech opatření v důsledku onemocnění COVID-19, která budou ke dni konání členské schůze v platnosti. Dále žádá členy družstva, kteří se nemohou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

Letní tenisový turnaj na víceúčelovém hřišti u základní školy již probíhá a výsledky zápasů, datum a čas utkání zapisujeme na webových stránkách obce Partutovice v sekci Obec/Spolky v obci a v sekci Zajímavé odkazy/Kalendář. Pořadatele zvou všechny příznivce tenisu, aby přišli podpořit svého favorita.

 

Pojízdná prodejna ROSNIČKA oznamuje občanům, že do naší obce se svojí prodejnou přijede ve čtvrtek 18. června 2020 v 15:15 hod na obvyklé místo "Partutovice drahy" a v 15:30 hod "Partutovice zastávka". Prodávat bude obvyklý sortiment krmiv pro domácí a hospodářská zvířata, drogistické potřeby a základní potraviny.

 

Studénka drůbež bude nabízet k prodeji v obci Partutovice v sobotu 20. června 2020 v době od 9:00 - 9:15 hod u Prostředních drah mladé kuřice, roční slepice, bílé a bronzové krůty, husy, husokačeny, brojlerová kuřata, kačeny, krmné směsi, vitamíny. 

 

 

 

Jaroslav Šindler

starosta obce