Hlášení rozhlasu (24. týden roku 2022)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 20. června 2022 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2022 splatný k 30. 6. 2022. Poplatek činí 550,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jeho uhrazení.

 

ZD Partutovice informuje, že je již rozměřena řepa a upozorňuje, že 1 aru odpovídají 2 řádky.

 

Český rozhlas Olomouc vás zve na setkání v naší obci. Přijede se soutěží Křížem krajem. Vyplníte dotazník, dostanete drobný dárek a zapojíte se do soutěže o 16 půllitrů piva Holba Šerák od pivovaru Holba. Těší se na vás ve čtvrtek  16. června 2022 od 15:00 hod. pod Obecním úřadem. Více se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc nebo na www.olomouc.rozhlas.cz.

 

SRPŠ Partutovice zve děti i dospělé v sobotu 18. června 2022 od 14 hodin na Dětský den, který se uskuteční na hřišti v Hliníkách. Pro děti budou připraveny soutěže se sportovní tematikou, výtvarná dílnička, bohatá tombola a jiná lákadla. Občerstvení bude zajištěno. Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

 

ŘKF Potštát informuje, že dne 19. 6. 2022 proběhne slavnost Těla a Krve Páně v Potštátě v 10.00 hodin v horním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Ve farních listech je mylně uveden čas 9:30 hodin.

 

Upozorňujeme občany na změnu otevírací doby v obecním pohostinství.

 

Informujeme občany, že se blíží termín vydání jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy pro rok 2022/2023 včetně celostátních změn od 11. 12. 2022. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které dopravci obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn naleznete na webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20220613-zeleznicni-jizdni-rady-2022-2023/.

V případě vašich nových podnětů a připomínek žádáme o jejich zaslání do kanceláře OÚ Partutovice nejpozději do 8. 7. 2022.

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce