Hlášení rozhlasu (24. týden roku 2020)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 15. června 2020 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2020. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit převodem na účet číslo 5129831/0100 nebo denně v pokladně OÚ.

 

MVDr. Radek Novotný oznamuje, že bude v sobotu 13. června 2020 provádět vakcinaci psů, a to v těchto časech: 12:00 – 13:00 hod.  na horní autobusové zastávce, 13:15 – 13:30 hod. na dolní autobusové zastávce. Cena základního očkování proti vzteklině je 120,– Kč, cena rozšířeného očkování proti psince, parvoviróze a dalším chorobám je 370,– Kč. Zároveň bude možno zakoupit tablety na odčervení psů, přípravky proti klíšťatům a blechám a objednat očkování králíků a prasat. Prosíme majitele psů, aby si sebou nezapomněli vzít očkovací průkaz.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi dne 27. června 2020 na 9:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program bude vyvěšen v areálu ZD Partutovice a na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva upozorňuje své členy na nezbytnost dodržování všech opatření v důsledku onemocnění COVID-19, která budou ke dni konání členské schůze v platnosti. Dále žádá členy družstva, kteří se nemůžou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a k vyzvednuti v prodejně ZD Partutovice.

 

Letní tenisový turnaj na víceúčelovém hřišti u základní školy již probíhá a výsledky zápasů, datum a čas utkání zapisujeme na webových stránkách obce Partutovice v sekci Obec/Spolky v obci. Pořadatele zvou všechny příznivce tenisu, aby přišli podpořit svého favorita.

 

 

                                                                                             Zdeněk Lehnert                                                                                                                              místostarosta obce