Hlášení rozhlasu (23. týden roku 2020)

 

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2020. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit převodem na účet číslo 5129831/0100 nebo denně v pokladně OÚ.

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 4. června 2020 od 18:00 hod. v sále Obecního domu. Program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi dne 27. června 2020 na 9 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program bude vyvěšen na v areálu ZD Partutovice a na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva upozorňuje své členy na nezbytnost dodržování všech opatření v důsledku onemocnění COVID-19, která budou ke dni konání členské schůze v platnosti. Dále žádá členy družstva, kteří se nemůžou zúčastnit osobně členské schůze, aby se nechali zastoupit na základě plné moci. Plná moc bude součásti pozvánky a k vyzvednuti v prodejně ZD Partutovice.

 

MUDr. Hladíková oznamuje pacientům, že v pátek 5. června 2020 neordinujeme. Sanitární den, akutní stavy ošetří Nemocnice Hranice a.s., tel. 581 679 111 či Odry.

 

Soukromé kamenictví KAMENOSTONE Oznice bude přijímat objednávky na místním hřbitově ve čtvrtek 4. června 2020 od 13.15 do 13.45 na místním hřbitově.  Zakázky budeme přijímat za každého počasí.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 5. června 2020 v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah krmivo s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 225 Kč a vykupovat králičí kůže 8 Kč za kus.

 

Firma TOPENÁŘSKÝ SERVIS s. r. o. bude v sobotu 13. června 2020 provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva, cena za kontrolu a čištění komínů je 350,- Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na tel. čísle 608 748 989.

 

 

 

 

Jaroslav Šindler

starosta obce

 

Komentáře