Hlášení rozhlasu (2. týden roku 2021)

 

Informujeme občany, že z důvodu pandemie COVID-19 neproběhne „Tříkrálová sbírka“ tradičním způsobem. Pokud chcete přispět můžete v kanceláři obecního úřadu nebo v prodejně ZD Partutovice, kde jsou umístěny pokladničky tříkrálové sbírky.

 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v pátek 15. ledna 2021. Cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

 

                                                                                   Zdeněk Lehnert                                                                                                                                                                                              místostarosta obce