Obec Partutovice pořádá setkání s projektantem a realizátorem „Kanalizace ČOV Partutovice“, na kterém budou podány informace o plánované výstavbě. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 27.4. 2023 v 17:00 v sále obecního úřadu. Na tomto setkání nebudou podávány konkrétní informace k individuálním kanalizačním přípojkám.

 

Upozorňujeme občany, že v pátek 28. dubna 2023 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2023. Poplatek činí 600,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci, který lze uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

V pátek 28. dubna 2023 bude obecní pohostinství uzavřeno.

 

SRPŠ Partutovice Vás zve na "Čarodějnické opékání", které se bude konat v sobotu 29. dubna 2023 od 15:00 hod. na hřišti v Hliníkách. Špekáčky, chleba a drobné občerstvení bude k zakoupení na místě. Košťata a převleky s sebou. Akce se uskuteční za příznivého počasí.

 

Drůbež Nikol přijede do naší obce v neděli 30. dubna 2023 a bude u prostředních Drah v době 8:45-9:00 nabízet: kuřice různých barev, kohouty, brojlerová kuřata, krůty, housata, káčata, krmné směsi a vitamíny. 

 

Kamenictví Gál sjednává po telefonní domluvě objednávky na veškeré kamenické práce, a to na telefonním čísle: 777 888 332.

 

Dámský spolek Partutovice zve občany na „Talk show Evy Čížkovské a Hanky Křížkové“ v sobotu 13. května 2023 v 15:00 hodin v sále OÚ Partutovice, vstupné 300,- Kč. Rezervace vstupenek na tel. čísle 774 624 963.

 

 

 

 

                                                                                   Petra Azabache

                                                                                   místostarostka