Hlášení rozhlasu (17. týden roku 2021)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2021. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Přihlášení dětí do ZUŠ Potštát pro školní rok 2021/2022 proběhne elektronicky na www.izus.cz. Ověření předpokladů pro studium proběhne v rámci Dnů otevřených dveří ZUŠ Potštát. Bližší informace jsou na vývěsce a webových stránkách obce a ZUŠ.

 

Firma JUKKA bude prodávat ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 9:45 do 10:15 hodin u Prostředních drah stromky, keře a okrasné rostliny k jarní výsadbě.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 23. dubna v 7:45 hod. u Prostředních drah prodávat nosné kuřice a chovné kohouty, krmivo s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 235 Kč, vitamínové doplňky pro drůbež. Vykupujeme králičí kůže 12 Kč za kus.

 

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce