Hlášení rozhlasu (16. týden roku 2021)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2021. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

SDH Partutovice oznamuje, že bude v pátek 16. dubna 2021 provádět sběr železného šrotu a sběr nepoužitelného elektrozařízení (ledničky, pračky, žehličky, vrtačky, brusky, televizory, monitory, počítače a další). Železný šrot a nepoužitelné elektrozařízení umístěte prosím před Váš dům.

 

Informujeme všechny příznivce čistého životního prostředí, že z důvodu nepříznivého počasí se akce „Ukliďme Partutovice“ v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ přesouvá na sobotu 1. května 2021. Sraz účastníků je v 9:00 u obecního úřadu. Pojďme společně uklidit nepořádek a černé skládky v našem okolí! S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty. Drobné občerstvení bude zajištěno.

                                                                                                           Zdeněk Lehnert                                                                                                                                                                                                                           místostarosta obce