Hlášení rozhlasu (14. týden roku 2024)

 

Hasiči oznamují, že ve dnech 5. a 6. dubna proběhne v obci sběr železného šrotu a elektroodpadu.

 

Informujeme všechny příznivce čistého životního prostředí, že akce „Ukliďme Partutovice“ v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se uskuteční v sobotu 6. dubna. Sraz účastníků je v 9:00 u obecního úřadu. S sebou si vezměte rukavice a výstražné vesty. Drobné občerstvení bude zajištěno.

 

Společenství kominíků a topenářů bude provádět v úterý 9. dubna  požadované kontroly a čištění komínů za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 1 100 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínů. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

 

Zemědělské družstvo Partutovice svolává Výroční členskou schůzi na pátek 12. dubna v 16:00 hodin v jídelně ZD Partutovice. Program je vyvěšen v areálu ZD Partutovice, na úřední desce a webových stránkách obce. Představenstvo družstva žádá členy, kteří se nemohou schůze zúčastnit osobně, aby se na základě plné moci nechali zastoupit. Plná moc bude součásti pozvánky a také je k vyzvednutí v prodejně ZD Partutovice.

 

Obecní pohostinství bude v pátek 5. dubna uzavřeno.

 

                                                                                                          Petra Azabache

                                                                                                      místostarostka obce