Hlášení rozhlasu (13. týden roku 2021)

 

Informujeme občany, že od 1. 4. 2021 bude v dolní části naší obce omezený průjezd z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 44014-5 u Brhelového.

 

Informujeme občany, že letos proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Poprvé bude možné vyplnit ho i elektronicky. Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. března 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se do 9. dubna nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření.

 

Zemědělské družstvo Partutovice přijímá objednávky na krmnou řepu. Objednávka bude přijata, pokud objednatel uhradí částku 500,- Kč za jeden řádek, jež bude odpovídat výměře cca 1 aru. Objednávky se přijímají v prodejně zemědělského družstva do 31. března 2021.

                                  Zdeněk Lehnert                                                                                 

                                  místostarosta obce