Hlášení rozhlasu (10. týden roku 2021)

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 4. března 2021 od 17:00 hod. v sále Obecního domu. Program je vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2021, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15 000,- Kč na podporu kulturních, sportovních, vzdělávacích akcí a obnovu místních tradic a zvyků. Další informace naleznete na www.regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/grantovy-program

 

 

                                         Zdeněk Lehnert                                                                                                       

                                    místostarosta obce