Obec Partutovice získala dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2023“. Dotace byla použita na pořízení ochranných prostředků pro hasiče:

10 ks zásahové obuvi.

 

Pro zajištění odpovídající akceschopnosti zásahové jednotky obce Partutovice bylo nutné rozšířit vybavení v rozsahu - 10 ks zásahové obuvi, neboť tyto prostředky byly doposud ve výbavě jednotky pouze v omezeném množství a patří dnes již mezi základní vybavení zásahové jednotky, bez nichž jednotky nejsou plně schopné samostatně a spolehlivě zasahovat.