1. 100 let republiky - 28.10.2018
 2. Hlášení rozhlasu 22. týden 2020
 3. SMS Infokanál
 4. Oslavy 100 let republiky
 5. Letní harmonogram svozu komunálního odpadu na období 2020
 6. Hlášení rozhlasu 23. týden 2020
 7. Hlášení rozhlasu (24. týden roku 2020)
 8. Hlášení rozhlasu 25. týden 2020
 9. Hlášení rozhlasu (26. týden roku 2020)
 10. Hlášení rozhlasu (27. týden roku 2020)
 11. Hlášení rozhlasu (28. týden roku 2020)
 12. Hlášení rozhlasu 29. týden 2020
 13. Hlášení rozhlasu (30. týden roku 2020)
 14. Krátké video ze Sousedského posezení s Partutovjankou 4.7.2020
 15. Hlášení rozhlasu (31. týden roku 2020)
 16. Hlášení rozhlasu (32. týden roku 2020)
 17. Hlášení rozhlasu 33. týden 2020
 18. Hlášení rozhlasu 33. týden 2020
 19. Hlášení rozhlasu (34. týden roku 2020)
 20. Hlášení rozhlasu (36. týden roku 2020)
 21. Hlášení rozhlasu (37. týden roku 2020)
 22. Řemeslnická cesta
 23. Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
 24. Hlášení rozhlasu (38. týden roku 2020)
 25. Rybářské závody
 26. Hlášení rozhlasu (39. týden roku 2020)
 27. Úvod
 28. O obci
 29. Statistické údaje
 30. Školství
 31. Spolky v obci
 32. Mapový portál
 33. Základní informace
 34. Služby
 35. Poskytování informací
 36. Vyhlášky, zákony
 37. Investiční akce
 38. Památky
 39. Větrný mlýn
 40. Kostel sv. Mikuláše
 41. Kamenné kříže
 42. Socha sv. Jana Nepomuckého
 43. Boží muka
 44. Územní plán
 45. Obecní úřad
 46. Kontakty
 47. Struktura OÚ
 48. Kalendář akcí a obsazenosti sportovišť a sálu
 49. Dění v obci
 50. Prohlášení o přístupnosti
 51. Pohřebnictví
 52. Rozpočet obce na rok 2011
 53. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2012
 54. Rozpočet na rok 2013
 55. Rozpočet obce Partutovice na rok 2014
 56. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2015
 57. Rozpočet obce Partutovice na rok 2015
 58. Rozpočet obce Partutovice na rok 2016
 59. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 60. Rozpočet obce na rok 2017
 61. Rozpočtový výhled 2017-2020
 62. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 63. Rozpočtový výhled MR Rozvodí
 64. Rozpočet MR Rozvodí na rok 2017
 65. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 66. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 67. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016
 68. Usnesení ze zasedání ZO dne 25.5.2017
 69. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 70. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 71. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 72. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 73. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 74. Plnění rozpočtu v roce 2017
 75. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 76. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 77. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice rok 2019-2020
 78. Návrh rozpočtu obce Partutovice pro rok 2018
 79. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 80. Rozpočet obce Partutovice na rok 2018
 81. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 82. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2019-2020
 83. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 84. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 85. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 86. Usnesení ZO ze dne 8. 3. 2018
 87. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 88. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 89. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 90. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2017
 91. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 92. Rozpočtové opatření č.7/2018
 93. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 94. Rozpočtové opatření č.9/2018
 95. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 96. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019 - 2023
 97. Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 98. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 99. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2019
 100. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 101. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 102. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2019
 103. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Rozvodí na roky 2020-2022
 104. Rozpočtové opatření č 12/2018
 105. Rozpočet obce Partutovice na rok 2019
 106. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 107. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 108. Rozpočtové opatření č. 13/2018
 109. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 110. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 111. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 112. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 113. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 114. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 115. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 116. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 117. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 118. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
 119. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 120. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2020
 121. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 122. Informace o zveřejnění rozpočtových výdajů ZŠ a MŠ Partutovice pro rok 2020
 123. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 124. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 125. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 126. Rozpočet obce Partutovice na rok 2020
 127. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 128. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 129. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 130. Parametry pro naladění satelitního vysílání hranického TV zpravodajství
 131. Nařízení města Hranic č. 1/2012
 132. Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků - Jáhnovi
 133. Územní rozhodnutí o dělení pozemku - Remeš
 134. Oslavy výročí 600 let od první zmínky obce Partutovice - pozvánka
 135. Exekuční příkaz 1 - Anna Veselá
 136. Exekuční příkaz 1 - Anna Veselá
 137. Mezinárodní cvičení NATO
 138. Zahájení pěstitelského pálení
 139. Program 12. zasedání ZO Partutovice
 140. Usnesení z 12. zasedání ZO
 141. Záměr prodeje obecních pozemků
 142. Záměr prodeje obecních pozemků
 143. Záměr nájmu obecních pozemků
 144. Oznámení o zahájení spojeného ÚŘ o úmístění stavby a SŘ a pozvání k VÚJ-Sečkárovi
 145. Stanovení počtu členů OVK
 146. Jmenování zapisovatele OVK
 147. Delegování členů OVK
 148. Informace pro občany-metanol
 149. Zasedání zastupitelstva obce ZO 13-pozvánka
 150. Místo a konání voleb
 151. Veřejná vyhláška-oznámení
 152. Nové mimořádné opatření-metanol
 153. Usnesení z 13. zasedání ZO
 154. Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
 155. Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje
 156. Dražební vyhláška-Biskup
 157. Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy- moru včelího plodu
 158. Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
 159. Veřejná vyhláška-o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 160. Stanovení počtu členů OVK-volba prezidenta republiky
 161. Jmenování zapisovatele OVK-volba prezidenta republiky
 162. Informování o době a místě konání volby prezidenta a informace o počtu a sídle volebních okrsků
 163. Neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje
 164. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2013
 165. Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
 166. Informace o pokynu hygienika ČR k provedení zvýšeného státního zdravotního dozoru
 167. Investiční finanční příspěvek v rámco POV Olomouckého kraje 2012
 168. Program 14. zasedání ZO Partutovice
 169. Pozvánka
 170. Usnesení o odročení dražebního jednání
 171. Územní rozhodnutí o umístění stavby
 172. Jmenování členů OVK - volba prezidenta ČR
 173. Oznámení o svolání 1. zasedání OVK - volba prezidenta ČR
 174. OZV 2 2012 obce Partutovice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 175. Usnesení z 14. zasedání ZO
 176. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Ol. kraje
 177. Záměr prodeje částí obecního pozemku parc. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 178. Rozpočet obce Partutovice 2013
 179. Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky
 180. Zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 181. Výroční zpráva obce Partutovice dle zákona č. 106/1999 Sb.
 182. Program 15. zasedání ZO
 183. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012
 184. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2014 - 2015
 185. Návrh rozpočtu MR Hranicko 2013
 186. Usnesení z 15. zasedání ZO
 187. Záměr prodeje částí obecního pozemku-p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice - II.
 188. Grantový program Regionu Hranicko
 189. Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 190. Závěrečný účet MR Rozvodí za rok 2012
 191. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2013
 192. Dotazníkové šetření
 193. Veřejná vyhláška-doručení a zveřejnění návrhu územního plánu obce Partutovice
 194. Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel
 195. Farmářský trh - Hranice
 196. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2012
 197. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2012-audit
 198. Výzva č. 1/2013 v rámci Programu LEADER"Měníme Hranicko".
 199. Záměr-pronájem částí nebytových prostor v budově Smuteční obřadní síně
 200. Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí
 201. Informace k dani z nemovitostí
 202. Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí
 203. ZO 16-14.05.2013-program
 204. Nařízení Státní veterinární správy - včely
 205. Usnesení z 16. zasedání ZO
 206. Záměr pronájmu částí stožáru TV vysílače
 207. Záměr pronájmu částí věžového vodojemu
 208. Oznámení Správy silnic Olomouckého kraje
 209. Usnesení o nařízení dražebního roku - Biskup
 210. Výzva k podaní nabídek-Obecní úřad Partutovice
 211. Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 212. Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
 213. ZO 17-13.08.2013-program
 214. Nařízení SVS-při výskytu nebezpečné nákazy ryb
 215. Opatření obecné povahy č. 1/2013 města Potštát
 216. ZO 17-13.08.2013-usnesení
 217. Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 218. Výběrové řízení - pracovní místo
 219. Nařízení Státní veterinární správy
 220. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 221. Stanovení min. počtu členů OVK
 222. Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 223. Jmenování zapisovatele OVK
 224. Konání voleb do parlamentu ČR
 225. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 226. Svolání 1. zasedání OVK
 227. Delegování členů OVK
 228. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Ol. kraje
 229. Změna v místě konání voleb
 230. Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje vodovodu Partutovice
 231. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Partutovicích
 232. ZO 18-07.11.2013-program
 233. Usnesení z 18. zasedání ZO
 234. Návrh rozpočtu na rok 2014
 235. Usnesení z 19. zasedání ZO
 236. Návrh opatření obecné povahy o vydání ÚPO Partutovice
 237. VV-doručení návrhu ÚPO Partutovice a oznámení o konání veřejného projednání
 238. Nařízení Státní veterinární správy
 239. Rozpočtový výhled MR Hranicko
 240. Návrh rozpočtu 2014-MR Hranicko
 241. VV- Opatření obecné povahy
 242. Rozpočet obce Partutovice na rok 2014
 243. Dražební vyhláška
 244. Informační leták Ol 11-2013-euroklíč
 245. Návrh rozpočtu 2014-Mikroregion Rozvodí
 246. Program zasedání ZO 5.3.2014
 247. Výroční zpráva obce Partutovice o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
 248. Veřejná vyhláška - OOP -bobr
 249. Záměr nájmu obecního pozemku
 250. Nařízení SVS - nákaza ryb
 251. Mimořádná veterinární opatření všem chovatelům včel
 252. Oznámení včelařům o aplikaci přípravku
 253. Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP
 254. Místo a datum konání voleb do EP
 255. Počet a sídlo volebního okrsku v obci Partutovice pro volby do EP
 256. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do EP
 257. Oznámení pro včelaře
 258. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2013
 259. Rozvaha k 31.12.2013
 260. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
 261. Příloha k 31.12.2013
 262. Závěrečný účet obce za rok 2013
 263. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
 264. Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014
 265. Oznámení pro včelaře
 266. Delegování členů OVK pro volby do EP
 267. Oznámení FÚ k dani z nemovitostí za rok 2014
 268. Závěrečný účet mikroregionu Rozvodí za rok 2013
 269. Závěrečný účet mikroregionu Rozvodí - příloha
 270. Veřejná vyhláška - OOP bobr evropský
 271. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 272. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 273. ZO 21-03.06.2014-program
 274. Závěrečný účet MR Hranicko 2013
 275. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko 2013
 276. Usnesení z 3. 6. 2014
 277. Dražební vyhláška- Biskup Antonín
 278. Směna pozemků-Voldán, Maršálek, Hybner-vyhlášení záměru
 279. Nájem pozemků-Novák Mojmír-vyhlášení záměru
 280. Veřejné projednání plánu rozvoje Hranicka 2014-2020
 281. Vize regionu Hranicko v roce 2020
 282. VV- Oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov
 283. Informace k volbám
 284. Jmenování zapisovatele OVK
 285. Oznámení FÚ
 286. ZO 22-02.09.2014-Program
 287. Usnesení ZO z 2.9.2014
 288. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy MŠ v Partutovicích č. p. 97
 289. Výzva k podání nabídky-Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice
 290. OZV 1 2014 o místním poplatku ze psů
 291. OZV 2 2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 292. OZV 3 2014 o místním poplatku ze vstupného
 293. OZV 4 2014 o zrušení OZV
 294. Jmenování členů OVK
 295. Záměr nájmu školního bytu
 296. Program ZO dne 3. 10. 2014
 297. Stanovy DSO mikroregionu ROZVODÍ
 298. VV - oznámení o vydání úemního plánu Partutovice
 299. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy ZŠ v Partutovicích č. p. 96
 300. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy bývalé MŠ v Partutovicích č. p. 118
 301. Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Partutovice
 302. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 4. 11. 2014
 303. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2015
 304. Program zasedání ZO Partutovice 9. 12. 2014
 305. Usnesení z 2. zasedání ZO dne 9.12.2014
 306. Rozpočet obce Partutovice na rok 2015
 307. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"
 308. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"
 309. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"
 310. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"
 311. Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2015
 312. program zasedání ZO dne 10.2.2015
 313. Dražební vyhláška
 314. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci-Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace
 315. Výroční zpráva obce Partutovice dle zákona č. 106/1999
 316. Usnesení z 10.02.2015
 317. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2015
 318. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2016 - 2017
 319. VV- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
 320. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
 321. Návrh na opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
 322. Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
 323. Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
 324. Dražební vyhláška - Biskup Antonín
 325. Účetní výkaz -příloha k 31.12.2014
 326. Účetní výkaz - výsledovka k 31.12.2014
 327. Účetní výkaz - rozvaha k 31.12.2014
 328. Účetní výkaz - Fin 2 -12 M k 31.12.2014
 329. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2014
 330. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2014
 331. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 332. Příloha MR ROZVODÍ za rok 2014
 333. Výsledovka MR ROZVODÍ za rok 2014
 334. Rozvaha MR ROZVODÍ za rok 2014
 335. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR ROZVODÍ za rok 2014
 336. Závěrečný účet MR ROZVODÍ za rok 2014
 337. Finka MR ROZVODÍ za rok 2014
 338. Hasiči informují!!!
 339. FÚ- Veřejná vyhláška- daň z nemovitostí
 340. Informace o konání zasedání ZO Partutovice
 341. Usnesení ze zasedání ZO dne 7.5.2015
 342. Rybářský řád soukromého rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 343. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 344. OZV obce Partutovice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 345. OZV obce Partutovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Partutovice
 346. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 347. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2014 - 3 přílohy
 348. Informace o konání zasedání ZO Partutovice
 349. Zkontrolujte si platnost OP!!!
 350. Usnesení ze zasedání ZO dne 18.6.2015
 351. VV-územní rozhodnutí o umístění stavby
 352. Oznámení ZD Partutovice
 353. VV-oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Ol. kraje
 354. proč se nebát on-line pokladen
 355. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PARTUTOVICE
 356. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ 07
 357. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE obec Partutovice - SWOT ANALÝZY
 358. VV- Opatření obecné povahy, nakládání s vodami ze všech vodních toků
 359. FÚ - ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků
 360. Pozvánka na veřejné projednání "Plánu rozvoje obce Partutovice"
 361. Strategie obce Partutovice
 362. Dražební vyhláška- Antonín Biskup
 363. Jak správně zaplatit daň FÚ
 364. Informace o konání ZO Partutovice dne 17.9.2015
 365. SVS- mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 366. OZV obce Partutovice č. 3/2015
 367. Usnesení ZO Partutovice z 17.9.2015
 368. Řád veřejného pohřebiště 2015
 369. Výzva vlastníkům lesa
 370. Hasiči informují!!!
 371. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
 372. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 2
 373. Příspěvek pro SDH od Olomouckého kraje
 374. Upozornění Úřadu práce ČR pro držitele OZP
 375. Usnesení o odročení dražebního jednání - Biskup
 376. FÚ-tisková zpráva-platba daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO
 377. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2016
 378. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2017 - 2018
 379. Usnesení o odročení dražebního jednání - Biskup
 380. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2016
 381. Výsledky rozboru na mor včelího plodu
 382. Informace o konání ZO Partutovice
 383. Rozpočet obce Partutovice na rok 2016
 384. Výzva k přihlášení vlastnictví
 385. Usnesení o odročení dražby- Biskup
 386. OZV obce Partutovice č. 4/2015
 387. Usnesení ze zasedání ZO dne 10. 12. 2015
 388. VV-oznámení o zahájení stavebního řízení-rekonstrukce komunikace III/44014
 389. Oznámení o vydání opatření obecné povahy
 390. Honební společenstvo Partutovice - stanovy
 391. Pozvánka na valnou hromadu HS Partutovice
 392. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2016
 393. Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
 394. Zasedání zastupitelstva obce Partutovice dne 16.02.2016-pozvánka
 395. Usnesení ze zasedání ZO dne 16.2.2016
 396. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 397. Rybářský řád soukromého rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 398. Oznámení-stavební úpravy komunikace III/44014
 399. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
 400. Nábor policistů
 401. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/13 v k. ú. Partutovice
 402. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/1 v k. ú. Partutovice
 403. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 404. Výsledky testů na varoázu včel
 405. VV-oznámení Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje
 406. Výsledky testů na varoázu včel
 407. Závěrečný účet obce Partutovice 2015
 408. Účetní výkaz obce Partutovice - Finka k 31.12.2015
 409. Účetní výkaz obce Partutovice - Rozvaha k 31.12.2015
 410. Účetní výkaz obce Partutovice - Výsledovka k 31.12.2015
 411. Účetní výkaz obce Partutovice - Příloha k 31.12.2015
 412. Závěrečný účet DSO MR ROZVODÍ za rok 2015
 413. Účetní výkaz FIN 2-12 DSO MR Rozvodí za rok 2015
 414. Účetní výkaz Rozvaha DSO MR Rozvodí za rok 2015
 415. Účetní výkaz Výsledovka DSO MR Rozvodí za rok 2015
 416. Účetní výkaz Příloha DSO MR Rozvodí za rok 2015
 417. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2015
 418. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2015
 419. Mimořádné veterinární opatření -včely
 420. Metodické doporučení - kůrovcová gradace 2016
 421. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 26.4.2016
 422. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11
 423. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 139/1
 424. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/11
 425. ZO 9-26.04.2016-usnesení
 426. VV- stavební povolení průtah III/44014 Partutovice
 427. VV - Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2016
 428. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2015
 429. Finka DSO MR Hranicko za rok 2015
 430. Rozvaha DSO MR Hranicko za rok 2015
 431. Výsledovka DSO MR Hranicko za rok 2015
 432. Příloha DSO MR Hranicko za rok 2015
 433. Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2015
 434. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 435. Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1.3.2016
 436. OOP- zrušení vyhlášeného sucha
 437. VV- oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání
 438. Dražební vyhláška - Antonín Biskup
 439. Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
 440. Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření k tlumení a zmaření šíření nebezpečné nákazy mor včelího plodu
 441. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 7.6.2016
 442. VV-územní rozhodnutí o umístění stavby - chodník podél komunikace III/44014
 443. Usnesení z 10. zasedání ZO konaného dne 7.6.2016
 444. Elektronická evidence tržeb
 445. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 446. Výběrové řízení na pedagoga
 447. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 448. VV - oznámení o zahájení stavebního řízení
 449. Konkursní řízení-ředitel ZŠ-vyhlášení konkursu
 450. VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/44014
 451. Jízdní řád autobusové linky Hranice Spálov v srpnu
 452. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy
 453. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného
 454. Jmenování ředitel ZŠ-přechodná doba
 455. Stanovení počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 456. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 457. Informace voličům
 458. Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Partutovice
 459. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy v Partutovicích
 460. Zastupitelstvo obce-06.09.2016-program
 461. Výlukový jízdní řád autobusů Spálov- Hranice od 5.9.2016 - 20.11.2016
 462. Výzva - přihlášení vlastníka ke svému vlastnictví
 463. Hasiči informují !!!
 464. Jmenování členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 465. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 466. Dražební vyhláška - Antonín Biskup
 467. Usnesení ze zasedání ZO dne 27.10.2016
 468. VV - o veřejném projednání Akt.č.2b ZÚR OK
 469. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2017, Rozpočtový výhled MR Hranicko 2018 - 2019
 470. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice v Partutovicích
 471. Rozpočtový výhled obce Partutovice 2017 - 2020
 472. Výběrové řízení na místo účitelky v ZŠ Partutovice
 473. Dotace pro SDH od Olomouckého kraje
 474. Oznámení o zamýšleném převodu
 475. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 476. Veřejná vyhláška -"Silnice II/441 - křiž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 477. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - ZO 13-16.12.2016-program
 478. Usnesení ze zasedání ZO Partutovice dne 16. 12. 2016
 479. Nařízení SVS - zamezení šíření nebezpečné nákazy
 480. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-pravidla
 481. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-metodika hodnocení
 482. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-žádost
 483. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-vzor smlouvy
 484. Nařízení SVS - ptačí chřipka
 485. Záměr - prodej obecních pozemků
 486. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2017
 487. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 488. Nařízení SVS - ptačí chřipka
 489. Záznam o změně položky v rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 490. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2016
 491. Výzva k podání podnětů ke změně č. 1 ÚPO Partutovice
 492. Záměr na prodej části obecního pozemku
 493. Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici č. III/44014 v průtahu obce Partutovice
 494. Veřejná vyhláška-stavební řízení na stavbu"Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"
 495. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 2. 3. 2017 -program
 496. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2016
 497. Rozpočet obce na rok 2017
 498. Výpočet sazby poplatku za PDO
 499. Usnesení ze zasedání ZO dne 2. 3. 2017
 500. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 501. Zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice
 502. Nařízení SVS - ptačí chřipka - ukončení
 503. Zveřejnění rozpočtových výkazů MR Hranicko
 504. Zveřejnění rozpočtových výkazů MR Rozvodí
 505. Rozpočtový výhled MR Rozvodí
 506. Rozpočet MR Rozvodí na rok 2017
 507. Oznámení o aplikaci přípravku v porostech řepky
 508. Nařízení SVS - vyhodnocení extenzity varroázy
 509. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 510. Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí
 511. Příloha MR Hranicko k 31.12.2016
 512. Výsledovka MR Hranicko k 31.12.2016
 513. Rozvaha MR Hranicko k 31.12.2016
 514. Výkaz FIN 2-12 MR Hranicko k 31.12.2016
 515. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2016
 516. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2016
 517. Příloha DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 518. Výsledovka DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 519. Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 520. Výkaz FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 521. Návrh závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2016
 522. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2016
 523. Rozpočtový výhled 2017-2020
 524. Účetní výkaz-příloha obce Partutovice k 31.12.2016
 525. Účetní výkaz-výsledovka obce Partutovice k 31.12.2016
 526. Účetní výkaz-rozvaha obce Partutovice k 31.12.2016
 527. Účetní výkaz-FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2016
 528. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2016
 529. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2016
 530. VV-oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
 531. VV-vyrozumění o pokračování stavebního řízení „Silnice II/441 - křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského“
 532. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 533. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1355/2
 534. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 25.5.2017
 535. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR ROZVODÍ
 536. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016
 537. Nařízení SVS - ukončení opatření
 538. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2016
 539. Veřejná výzva na pracovní místo - Technik, správce kulturních a sportovních zařízení
 540. Usnesení ze zasedání ZO dne 25.5.2017
 541. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 542. Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR
 543. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 544. Ukončení mimořádných veterinárních opatření
 545. VV - stavební povolení "Silnice II/441-kříž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 546. VV-Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 547. VV-opravné rozhodnutí "SilnicenII/441-křiž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 548. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 549. Informace o konání ZO Partutovice
 550. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/30
 551. VV-oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Partutovice
 552. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poskytnutí informace o počtu a sídle vol. okrsků
 553. Stanovení počtu OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 554. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 555. Elektronická dražba - Anna Veselá
 556. Usnesení ZO z 24. 8. 2017
 557. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 558. Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II
 559. MZ-návrh opatření obecné povahy - lesy
 560. ČEZ UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví
 561. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 562. VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 20. – 21. ŘÍJNA 2017
 563. Informace o konání ZO Partutovice dne 26.10.2017
 564. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR ROZVODÍ
 565. Usnesení ZO z 26. 10. 2017
 566. Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2016
 567. Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2016
 568. Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2016
 569. Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2016
 570. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2016
 571. MZ-VV- Opatření obecné povahy - těžba v lese
 572. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2018
 573. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO MR Hranicko 2019-2021
 574. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 575. Volby-stanovení počtu členů OVK pro volbu prezidenta republiky
 576. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 577. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice rok 2019-2020
 578. Volby-poskytnutí informace o počtu a sídle vol. okrsků
 579. Volby-jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta
 580. Návrh rozpočtu obce Partutovice pro rok 2018
 581. Nabídka práce
 582. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 583. Informace o konání ZO Partutovice dne 14.12.2017
 584. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR Hranicko rok 2018
 585. Usnesení z 14. 12. 2017
 586. Rozpočet obce Partutovice na rok 2018
 587. Zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2018
 588. Rozpočtové provizorium DSO MR Rozvodí na 1. čtvrtletí roku 2018
 589. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 590. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2019-2020
 591. Zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice
 592. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO Mikroregionu Rozvodí
 593. Grantový program regionu Hranicko na rok 2018
 594. Grantový program - pravidla
 595. Harmonogram Grantového programu MR Hranicko 2018
 596. Metodika Grantového programu MR Hranicko 2018
 597. Grantový program-formulář žádosti
 598. Grantový program- vzor smlouvy
 599. Výsledky volby prezidenta ČR v okrsku Partutovice
 600. MAS Hranicko - výzva dotačního programu pro zemědělce a drobné podnikatele
 601. Oznámení o době a místě konání 2.kola volby prezidenta ČR
 602. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 603. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2017
 604. Změny v jízdních řádech
 605. Výsledky volby prezidenta v okrsku Partutovice 2. kolo
 606. Návrh rozpočtu DSO mikroregionu ROZVODÍ na rok 2018
 607. Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v Charitě Hranice
 608. Dražební vyhláška - JR
 609. Elektronická dražba - Anna Veselá
 610. Výzva - nedostatečně identifikovaní vlastníci
 611. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 612. Informace o konání ZO Partutovice dne 8. 3. 2018
 613. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 614. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO Mikroregionu Rozvodí r. 2018
 615. Usnesení ZO ze dne 8. 3. 2018
 616. Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017
 617. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 do ZUŠ Potštát
 618. Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
 619. VV-Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
 620. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 621. FÚ-VV-Daň z nemovitých věcí na rok 2018
 622. Vyúčtování všech položek výpočtu pro vodné podle cenových předpisů pro vodné za rok 2017
 623. Účetní výkaz - Příloha DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 624. Účetní výkaz- Výsledovka DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 625. Účetní výkaz- Rozvaha DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 626. Účetní výkaz- Finka DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 627. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2017
 628. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2017
 629. Účetní výkaz obce Partutovice - příloha k 31.12.2017
 630. Účetní výkaz obce Partutovice - výsledovka k 31.12.2017
 631. Účetní výkaz obce Partutovice - rozvaha k 31.12.2017
 632. Účetní výkaz obce Partutovice - finka k 31.12.2017
 633. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2017
 634. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2017
 635. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 636. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - příloha k 31.12.2017
 637. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - výsledovka k 31.12.2017
 638. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - rozvaha k 31.12.2017
 639. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - finka k 31.12.2017
 640. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2017
 641. Návrh závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2017
 642. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1260/17
 643. GDPR - Informovaný souhlas uživatele služby SMS Infokanál
 644. Informace o konání ZO Partutovice dne 7. 6. 2018
 645. Upozornění cestujícím
 646. VV- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 647. VV- uzavírka mapy
 648. Oznámení -informování voličů
 649. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 650. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
 651. Usnesení z 20. zasedání ZO dne 7.2.2018
 652. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2017
 653. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 654. Účetní výkyz- Finka k 31.12.2017
 655. Účetní výkaz - Rozvaha k 31.12.2017
 656. Účetní výkaz - Výsledovka k 31.12.2017
 657. Účetní výkaz - Příloha k 31.12.2017
 658. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2017
 659. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Rozvodí za rok 2017
 660. Dotační program MAS-PRV, Výzva č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
 661. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 662. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 663. Volby 2018 - zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích
 664. Volby do ZO 2018 - stanovení minimálního počtu členů OVK
 665. Informace SDH Partutovice
 666. VV - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
 667. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 668. Rozpočtové opatření č.7/2018
 669. Volby- informování voličů o době a místě konání voleb
 670. Volby- jmenování zapisovatele OVK
 671. Informace o konání zastupitelstva dne 6.9.2018
 672. UPOZORNĚNÍ - k odstranení a okleštění stromoví a jiných porostů
 673. Usnesení ZO ze dne 6.9.2018
 674. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 675. Informace ke slevám jízdného od 1. 9. 2018
 676. Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě
 677. Tisková zpráva - Agentura pro sociální začleňování
 678. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018
 679. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 680. Upozornění cestujícím!!!!
 681. Výsledky voleb do zastupitelstva obce Partutovice
 682. Rozpočtové opatření č.9/2018
 683. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 684. Návth střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019 - 2023
 685. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Partutovice 30. 10. 2018
 686. Oslavy 100 let vzniku samostatného československého státu
 687. Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 688. Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 689. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 30.10.2018
 690. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 691. Návrh-Střednědobý rozpočtový výhled DSO MR Hranicko 2020-2022
 692. Návrh-Rozpočet 2019 DSO MR Hranicko
 693. Zveřejnění rozpočtových informací Mikroregionu Rozvodí
 694. Záměr na nájem části obecního pozemku p.č. 1304/1 v k. ú. Partutovice
 695. Záměr - směna, bezúplatně převést nemovitý majetek
 696. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2019
 697. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 698. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 699. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Rozvodí na roky 2020-2022
 700. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2019
 701. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 13. 12. 2018
 702. Rozpočtové opatření č 12/2018
 703. Rozpočet obce Partutovice na rok 2019
 704. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2019
 705. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 706. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 707. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice
 708. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice" na rok 2019
 709. Usnesení z 2. zasedání ZO Partutovice dne 13.12.2018
 710. VV-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
 711. OZV obce Partutovice č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 712. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů MR Hranicko
 713. Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - sekací souprava
 714. Rozpočtové opatření č. 13/2018
 715. Oznámení města Příbor-prodej pozemků
 716. Grantový program MR Hranicko pravidla
 717. GP- harmonogram
 718. GP-metodika hodnocení
 719. Grantový program MR Hranicko 2019
 720. GP -vzor smlouvy
 721. GP -formulář žádosti
 722. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2018
 723. Informace o zasedání ZO Partutovice dne 7.3.2019
 724. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 725. Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018
 726. Usnesení z 3. zasedání ZO dne 7. 3. 2019
 727. Stanovení min. počtu členů OVK pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019
 728. Jmenování zapisovatele OVK Partutovice pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019
 729. Informace voličům a politickým stranám o době a místě konání voleb do EP,počet a sídlo volebních okrsků
 730. Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - kůrovec
 731. VV- návrh opatření obecné povahy - bobr
 732. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 733. Příloha DSO MR Hranicko
 734. Výsledovka DSO MR Hranicko
 735. Rozvaha DSO MR Hranicko
 736. Finka DSO MR Hranicko
 737. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2018
 738. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2018
 739. Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí na rok 2019
 740. MAS Hranicko-Výzva č. 3 - Program rozvoje venkova
 741. Delegovaní členové OVK pro volby do EP
 742. Příloha DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 743. Výsledovka DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 744. Rozvaha DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 745. Finka DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 746. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR ROZVODÍ za rok 2018
 747. Návrh závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2018
 748. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 749. Účetní výkaz - příloha k 31 .12.2018
 750. Účetní výkaz - výsledovka k 31.12.2018
 751. Účetní výkaz - rozvaha k 31.12.2018
 752. Účetní výkaz - finka k 31.12.2018
 753. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2018
 754. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2018
 755. VV-opatření obecné povahy- bobr evropský
 756. Výsledky voleb do EP v obci Partutovice
 757. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
 758. Informace o zasedání ZO dne 6.6.2019
 759. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 760. Účetní výkaz - příloha za rok 2018
 761. Účetní výkaz - výsledovka za rok 2018
 762. Účetní výkaz - rozvaha za rok 2018
 763. Účetní výkaz - finka za rok 2018
 764. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2018
 765. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2018
 766. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2018
 767. Usnesení z 4. zasedání ZO
 768. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 769. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 770. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 5. 9. 2019
 771. OOP zalesňování příloha
 772. Opatření obecné povahy - zalesňování
 773. Usnesení z 5. zasedání ZO
 774. Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - vybavení JSDH Ol.kraje
 775. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 776. Zasedání zastupitelstva obce-pozvánka
 777. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vydání Akt. č. 2a ZÚR OK(2)
 778. Usnesení z 6. zasedáná ZO
 779. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 780. VV - oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování ÚP Partutovice
 781. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 782. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
 783. Dotace na podporu budování a obnovy infrastruktury obcí Olomouckého kraje 2019
 784. Návrh rozpočtu DSO ROZVODÍ na rok 2020
 785. Zasedání ZO - pozvánka
 786. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích
 787. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 788. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2020
 789. Záměr- prodej části obecního pozemku p. č. 1304/13
 790. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 791. Informace o zveřejnění rozpočtových výdajů ZŠ a MŠ Partutovice pro rok 2020
 792. Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace obcí Ol. kraje 2019
 793. Dotace na podporu obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti obcí Ol. kraje 2019
 794. Usnesení z 7. zasedání ZO
 795. Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - pozemkové úprav v k. ú. Jindřichov
 796. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 797. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 798. MAS Hranicko - Výzva č. 5 dotačního programu MAS-PRV
 799. MAS Hranicko - Výázva č. 5 dotačního programu MAS-PRV
 800. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 801. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice
 802. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_UP_PARTUTOVICE_ODUVODNENI_SROVNAVACI TEXT_ZM1
 803. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-I_1_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI_ZM1
 804. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-I_UP_PARTUTOVICE_VYROK_ZM1
 805. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_4_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_ZM1
 806. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_UP_PARTUTOVICE_ODUVODNENI_ZM1
 807. Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení Návrhu změny č. 1, kterým se mění ÚP Partutovice
 808. Grantový program regionu Hranicko 2020 pravidla
 809. Grantový program regionu Hranicko 2020 metodika hodnocení
 810. Grantový program regionu Hranicko 2020 - formulář žádosti
 811. Grantový program regionu Hranicko 2020 - vzor smlouvy
 812. Rozpočet obce Partutovice na rok 2020
 813. Informace občanům k tématu koronavirus
 814. Pozvánka na zasedání ZO dne 5.3.2020
 815. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2020
 816. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 DSO MR Hranicko
 817. Mimořádné opatření - onemocnění COVID-19
 818. Mimořádné opatření - onemocnění COVID-19 - pobyt v Itálii
 819. Mimořádné opatření - uzavření škol
 820. Mimořádné opatření-zákaz akcí nad 100 osob
 821. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 822. Usnesení z 8. zasedání ZO dne 5.3.2020
 823. Mimořádná opatření - dočasné omezení provozu autobusové dopravy
 824. Usnesení vlády ČR č. 69/2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
 825. Příloha- místa určená k překračování vnitřních hranic ČR
 826. Mimořádná opatření - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR
 827. VV-opatření obecné povahy - zákaz opustit území
 828. MUDr. Hladíková - informace
 829. Nemocnice Hranice a. s. - mimořádné opatření
 830. ROZHODNUTÍ hejtmana Ol.kraje
 831. Uzavření MŠ
 832. Usnesení vlády č. 247 ze dne 18.3.2020 o přijetí krizového opatření
 833. Informace České pošty s.p.
 834. Informace Finančního úřadu
 835. KHS - doporučení občanům
 836. OZV č. 1/2020 - komunální odpad
 837. Řád veřejného pohřebiště obce Partutovice
 838. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Partutovice 2020/2021
 839. Informace FÚ o možnosti podání daňového přiznání
 840. Změna termínu konání veřejného projednání Návrhu změny č. 1 ÚPO
 841. Příloha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 842. Výsledovka DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 843. Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 844. FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 845. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2019
 846. Návrh Závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2019
 847. VV-Opatření obecné povahy - kůrovec
 848. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 849. Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2019
 850. Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2019
 851. Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2019
 852. Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2019
 853. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2019
 854. Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019
 855. Zápis dětí do MŠ
 856. FÚ - úprava úředních hodin podatelen
 857. Veřejná vyhláška - FÚ hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2020
 858. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 859. MUDr. Hladíková - informace
 860. Záměr darování-bezúplatný převod částí obecních pozemků
 861. Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 04.06.2020
 862. Rozpočtové opatření č. 5/2020
 863. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2019
 864. Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2019
 865. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019
 866. Usnesení z 9. zasedání ZO dne 4. 6. 2020
 867. Kalkulace cen pro vodné za rok 2019
 868. Rozpočtové opatření č. 6/2020
 869. MZE Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
 870. Rozpočtové opatření č. 7/2020
 871. Volby do zastupitelstva krajů, volby do senátu PČR 2-3. října 2020
 872. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 3. 9. 2020
 873. Výzva neoznačeným vlastníkům nemovitostí
 874. Usnesení z 10. zasedání ZO dne 3. 9. 2020
 875. Rozpočtové opatření č. 8/2020
 876. Volby - informace