1. 100 let republiky - 28.10.2018
 2. Hlášení rozhlasu 22. týden 2020
 3. SMS Infokanál
 4. Oslavy 100 let republiky
 5. Letní harmonogram svozu komunálního odpadu na období 2020
 6. Hlášení rozhlasu 23. týden 2020
 7. Hlášení rozhlasu (24. týden roku 2020)
 8. Hlášení rozhlasu 25. týden 2020
 9. Hlášení rozhlasu (26. týden roku 2020)
 10. Sousedské posezení s Partutovjankou
 11. Hlášení rozhlasu (27. týden roku 2020)
 12. Hlášení rozhlasu (28. týden roku 2020)
 13. Úvod
 14. O obci
 15. Statistické údaje
 16. Školství
 17. Spolky v obci
 18. Mapový portál
 19. Základní informace
 20. Služby
 21. Poskytování informací
 22. Vyhlášky, zákony
 23. Investiční akce
 24. Památky
 25. Větrný mlýn
 26. Kostel sv. Mikuláše
 27. Kamenné kříže
 28. Socha sv. Jana Nepomuckého
 29. Boží muka
 30. Územní plán
 31. Obecní úřad
 32. Kontakty
 33. Struktura OÚ
 34. Kalendář akcí a obsazenosti sportovišť a sálu
 35. Dění v obci
 36. Prohlášení o přístupnosti
 37. Rozpočet obce na rok 2011
 38. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2012
 39. Rozpočet na rok 2013
 40. Rozpočet obce Partutovice na rok 2014
 41. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2015
 42. Rozpočet obce Partutovice na rok 2015
 43. Rozpočet obce Partutovice na rok 2016
 44. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 45. Rozpočet obce na rok 2017
 46. Rozpočtový výhled 2017-2020
 47. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 48. Rozpočtový výhled MR Rozvodí
 49. Rozpočet MR Rozvodí na rok 2017
 50. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 51. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 52. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016
 53. Usnesení ze zasedání ZO dne 25.5.2017
 54. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 55. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 56. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 57. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 58. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 59. Plnění rozpočtu v roce 2017
 60. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 61. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 62. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice rok 2019-2020
 63. Návrh rozpočtu obce Partutovice pro rok 2018
 64. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 65. Rozpočet obce Partutovice na rok 2018
 66. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 67. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2019-2020
 68. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 69. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 70. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 71. Usnesení ZO ze dne 8. 3. 2018
 72. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 73. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 74. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 75. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2017
 76. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 77. Rozpočtové opatření č.7/2018
 78. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 79. Rozpočtové opatření č.9/2018
 80. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 81. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019 - 2023
 82. Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 83. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 84. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2019
 85. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 86. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 87. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2019
 88. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Rozvodí na roky 2020-2022
 89. Rozpočtové opatření č 12/2018
 90. Rozpočet obce Partutovice na rok 2019
 91. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 92. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 93. Rozpočtové opatření č. 13/2018
 94. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 95. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 96. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 97. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 98. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 99. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 100. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 101. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 102. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 103. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
 104. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 105. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2020
 106. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 107. Informace o zveřejnění rozpočtových výdajů ZŠ a MŠ Partutovice pro rok 2020
 108. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 109. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 110. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 111. Rozpočet obce Partutovice na rok 2020
 112. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 113. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 114. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 115. Parametry pro naladění satelitního vysílání hranického TV zpravodajství
 116. Nařízení města Hranic č. 1/2012
 117. Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků - Jáhnovi
 118. Územní rozhodnutí o dělení pozemku - Remeš
 119. Oslavy výročí 600 let od první zmínky obce Partutovice - pozvánka
 120. Exekuční příkaz 1 - Anna Veselá
 121. Exekuční příkaz 1 - Anna Veselá
 122. Mezinárodní cvičení NATO
 123. Zahájení pěstitelského pálení
 124. Program 12. zasedání ZO Partutovice
 125. Usnesení z 12. zasedání ZO
 126. Záměr prodeje obecních pozemků
 127. Záměr prodeje obecních pozemků
 128. Záměr nájmu obecních pozemků
 129. Oznámení o zahájení spojeného ÚŘ o úmístění stavby a SŘ a pozvání k VÚJ-Sečkárovi
 130. Stanovení počtu členů OVK
 131. Jmenování zapisovatele OVK
 132. Delegování členů OVK
 133. Informace pro občany-metanol
 134. Zasedání zastupitelstva obce ZO 13-pozvánka
 135. Místo a konání voleb
 136. Veřejná vyhláška-oznámení
 137. Nové mimořádné opatření-metanol
 138. Usnesení z 13. zasedání ZO
 139. Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
 140. Výsledky voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje
 141. Dražební vyhláška-Biskup
 142. Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy- moru včelího plodu
 143. Veřejná vyhláška-rozhodnutí o umístění stavby
 144. Veřejná vyhláška-o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 145. Stanovení počtu členů OVK-volba prezidenta republiky
 146. Jmenování zapisovatele OVK-volba prezidenta republiky
 147. Informování o době a místě konání volby prezidenta a informace o počtu a sídle volebních okrsků
 148. Neinvestiční finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje
 149. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2013
 150. Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
 151. Informace o pokynu hygienika ČR k provedení zvýšeného státního zdravotního dozoru
 152. Investiční finanční příspěvek v rámco POV Olomouckého kraje 2012
 153. Program 14. zasedání ZO Partutovice
 154. Pozvánka
 155. Usnesení o odročení dražebního jednání
 156. Územní rozhodnutí o umístění stavby
 157. Jmenování členů OVK - volba prezidenta ČR
 158. Oznámení o svolání 1. zasedání OVK - volba prezidenta ČR
 159. OZV 2 2012 obce Partutovice, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 160. Usnesení z 14. zasedání ZO
 161. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Ol. kraje
 162. Záměr prodeje částí obecního pozemku parc. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 163. Rozpočet obce Partutovice 2013
 164. Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta republiky
 165. Zaslání informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 166. Výroční zpráva obce Partutovice dle zákona č. 106/1999 Sb.
 167. Program 15. zasedání ZO
 168. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2012
 169. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2014 - 2015
 170. Návrh rozpočtu MR Hranicko 2013
 171. Usnesení z 15. zasedání ZO
 172. Záměr prodeje částí obecního pozemku-p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice - II.
 173. Grantový program Regionu Hranicko
 174. Veřejná vyhláška-oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
 175. Závěrečný účet MR Rozvodí za rok 2012
 176. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2013
 177. Dotazníkové šetření
 178. Veřejná vyhláška-doručení a zveřejnění návrhu územního plánu obce Partutovice
 179. Mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - varroázy včel
 180. Farmářský trh - Hranice
 181. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2012
 182. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2012-audit
 183. Výzva č. 1/2013 v rámci Programu LEADER"Měníme Hranicko".
 184. Záměr-pronájem částí nebytových prostor v budově Smuteční obřadní síně
 185. Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí
 186. Informace k dani z nemovitostí
 187. Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam k dani z nemovitostí
 188. ZO 16-14.05.2013-program
 189. Nařízení Státní veterinární správy - včely
 190. Usnesení z 16. zasedání ZO
 191. Záměr pronájmu částí stožáru TV vysílače
 192. Záměr pronájmu částí věžového vodojemu
 193. Oznámení Správy silnic Olomouckého kraje
 194. Usnesení o nařízení dražebního roku - Biskup
 195. Výzva k podaní nabídek-Obecní úřad Partutovice
 196. Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 197. Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
 198. ZO 17-13.08.2013-program
 199. Nařízení SVS-při výskytu nebezpečné nákazy ryb
 200. Opatření obecné povahy č. 1/2013 města Potštát
 201. ZO 17-13.08.2013-usnesení
 202. Mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 203. Výběrové řízení - pracovní místo
 204. Nařízení Státní veterinární správy
 205. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
 206. Stanovení min. počtu členů OVK
 207. Informace o počtu a sídle volebních okrsků
 208. Jmenování zapisovatele OVK
 209. Konání voleb do parlamentu ČR
 210. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 211. Svolání 1. zasedání OVK
 212. Delegování členů OVK
 213. Příspěvek pro jednotky SDH obcí Ol. kraje
 214. Změna v místě konání voleb
 215. Návrh opatření obecné povahy - ochranné pásmo vodního zdroje vodovodu Partutovice
 216. Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Partutovicích
 217. ZO 18-07.11.2013-program
 218. Usnesení z 18. zasedání ZO
 219. Návrh rozpočtu na rok 2014
 220. Usnesení z 19. zasedání ZO
 221. Návrh opatření obecné povahy o vydání ÚPO Partutovice
 222. VV-doručení návrhu ÚPO Partutovice a oznámení o konání veřejného projednání
 223. Nařízení Státní veterinární správy
 224. Rozpočtový výhled MR Hranicko
 225. Návrh rozpočtu 2014-MR Hranicko
 226. VV- Opatření obecné povahy
 227. Rozpočet obce Partutovice na rok 2014
 228. Dražební vyhláška
 229. Informační leták Ol 11-2013-euroklíč
 230. Návrh rozpočtu 2014-Mikroregion Rozvodí
 231. Program zasedání ZO 5.3.2014
 232. Výroční zpráva obce Partutovice o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
 233. Veřejná vyhláška - OOP -bobr
 234. Záměr nájmu obecního pozemku
 235. Nařízení SVS - nákaza ryb
 236. Mimořádná veterinární opatření všem chovatelům včel
 237. Oznámení včelařům o aplikaci přípravku
 238. Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP
 239. Místo a datum konání voleb do EP
 240. Počet a sídlo volebního okrsku v obci Partutovice pro volby do EP
 241. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do EP
 242. Oznámení pro včelaře
 243. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M k 31.12.2013
 244. Rozvaha k 31.12.2013
 245. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013
 246. Příloha k 31.12.2013
 247. Závěrečný účet obce za rok 2013
 248. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
 249. Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH obcí Olomouckého kraje na rok 2014
 250. Oznámení pro včelaře
 251. Delegování členů OVK pro volby do EP
 252. Oznámení FÚ k dani z nemovitostí za rok 2014
 253. Závěrečný účet mikroregionu Rozvodí za rok 2013
 254. Závěrečný účet mikroregionu Rozvodí - příloha
 255. Veřejná vyhláška - OOP bobr evropský
 256. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 257. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 258. ZO 21-03.06.2014-program
 259. Závěrečný účet MR Hranicko 2013
 260. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko 2013
 261. Usnesení z 3. 6. 2014
 262. Dražební vyhláška- Biskup Antonín
 263. Směna pozemků-Voldán, Maršálek, Hybner-vyhlášení záměru
 264. Nájem pozemků-Novák Mojmír-vyhlášení záměru
 265. Veřejné projednání plánu rozvoje Hranicka 2014-2020
 266. Vize regionu Hranicko v roce 2020
 267. VV- Oznámení o možnosti převzetí separátů lesních hospodářských osnov
 268. Informace k volbám
 269. Jmenování zapisovatele OVK
 270. Oznámení FÚ
 271. ZO 22-02.09.2014-Program
 272. Usnesení ZO z 2.9.2014
 273. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy MŠ v Partutovicích č. p. 97
 274. Výzva k podání nabídky-Výsadba liniové zeleně v obci Partutovice
 275. OZV 1 2014 o místním poplatku ze psů
 276. OZV 2 2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 277. OZV 3 2014 o místním poplatku ze vstupného
 278. OZV 4 2014 o zrušení OZV
 279. Jmenování členů OVK
 280. Záměr nájmu školního bytu
 281. Program ZO dne 3. 10. 2014
 282. Stanovy DSO mikroregionu ROZVODÍ
 283. VV - oznámení o vydání úemního plánu Partutovice
 284. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy ZŠ v Partutovicích č. p. 96
 285. Výzva k podání nabídky-Energetické úspory budovy bývalé MŠ v Partutovicích č. p. 118
 286. Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Partutovice
 287. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 4. 11. 2014
 288. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2015
 289. Program zasedání ZO Partutovice 9. 12. 2014
 290. Usnesení z 2. zasedání ZO dne 9.12.2014
 291. Rozpočet obce Partutovice na rok 2015
 292. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Dunaje"
 293. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Odry"
 294. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje"
 295. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"
 296. Návrh rozpočtu DSO MR ROZVODÍ na rok 2015
 297. program zasedání ZO dne 10.2.2015
 298. Dražební vyhláška
 299. Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci-Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace
 300. Výroční zpráva obce Partutovice dle zákona č. 106/1999
 301. Usnesení z 10.02.2015
 302. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2015
 303. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2016 - 2017
 304. VV- Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
 305. Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
 306. Návrh na opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
 307. Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe
 308. Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry
 309. Dražební vyhláška - Biskup Antonín
 310. Účetní výkaz -příloha k 31.12.2014
 311. Účetní výkaz - výsledovka k 31.12.2014
 312. Účetní výkaz - rozvaha k 31.12.2014
 313. Účetní výkaz - Fin 2 -12 M k 31.12.2014
 314. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2014
 315. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2014
 316. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 317. Příloha MR ROZVODÍ za rok 2014
 318. Výsledovka MR ROZVODÍ za rok 2014
 319. Rozvaha MR ROZVODÍ za rok 2014
 320. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MR ROZVODÍ za rok 2014
 321. Závěrečný účet MR ROZVODÍ za rok 2014
 322. Finka MR ROZVODÍ za rok 2014
 323. Hasiči informují!!!
 324. FÚ- Veřejná vyhláška- daň z nemovitostí
 325. Informace o konání zasedání ZO Partutovice
 326. Usnesení ze zasedání ZO dne 7.5.2015
 327. Rybářský řád soukromého rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 328. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 329. OZV obce Partutovice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 330. OZV obce Partutovice č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Partutovice
 331. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 332. Závěrečný účet MR Hranicko za rok 2014 - 3 přílohy
 333. Informace o konání zasedání ZO Partutovice
 334. Zkontrolujte si platnost OP!!!
 335. Usnesení ze zasedání ZO dne 18.6.2015
 336. VV-územní rozhodnutí o umístění stavby
 337. Oznámení ZD Partutovice
 338. VV-oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Ol. kraje
 339. proč se nebát on-line pokladen
 340. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PARTUTOVICE
 341. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava CZ 07
 342. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE obec Partutovice - SWOT ANALÝZY
 343. VV- Opatření obecné povahy, nakládání s vodami ze všech vodních toků
 344. FÚ - ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků
 345. Pozvánka na veřejné projednání "Plánu rozvoje obce Partutovice"
 346. Strategie obce Partutovice
 347. Dražební vyhláška- Antonín Biskup
 348. Jak správně zaplatit daň FÚ
 349. Informace o konání ZO Partutovice dne 17.9.2015
 350. SVS- mimořádná veterinární opatření - mor včelího plodu
 351. OZV obce Partutovice č. 3/2015
 352. Usnesení ZO Partutovice z 17.9.2015
 353. Řád veřejného pohřebiště 2015
 354. Výzva vlastníkům lesa
 355. Hasiči informují!!!
 356. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
 357. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 2
 358. Příspěvek pro SDH od Olomouckého kraje
 359. Upozornění Úřadu práce ČR pro držitele OZP
 360. Usnesení o odročení dražebního jednání - Biskup
 361. FÚ-tisková zpráva-platba daně z nemovitostí prostřednictvím SIPO
 362. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2016
 363. Rozpočtový výhled MR Hranicko 2017 - 2018
 364. Usnesení o odročení dražebního jednání - Biskup
 365. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2016
 366. Výsledky rozboru na mor včelího plodu
 367. Informace o konání ZO Partutovice
 368. Rozpočet obce Partutovice na rok 2016
 369. Výzva k přihlášení vlastnictví
 370. Usnesení o odročení dražby- Biskup
 371. OZV obce Partutovice č. 4/2015
 372. Usnesení ze zasedání ZO dne 10. 12. 2015
 373. VV-oznámení o zahájení stavebního řízení-rekonstrukce komunikace III/44014
 374. Oznámení o vydání opatření obecné povahy
 375. Honební společenstvo Partutovice - stanovy
 376. Pozvánka na valnou hromadu HS Partutovice
 377. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2016
 378. Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
 379. Zasedání zastupitelstva obce Partutovice dne 16.02.2016-pozvánka
 380. Usnesení ze zasedání ZO dne 16.2.2016
 381. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 382. Rybářský řád soukromého rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice"
 383. Oznámení-stavební úpravy komunikace III/44014
 384. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015
 385. Nábor policistů
 386. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/13 v k. ú. Partutovice
 387. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/1 v k. ú. Partutovice
 388. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 389. Výsledky testů na varoázu včel
 390. VV-oznámení Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Ol. kraje
 391. Výsledky testů na varoázu včel
 392. Závěrečný účet obce Partutovice 2015
 393. Účetní výkaz obce Partutovice - Finka k 31.12.2015
 394. Účetní výkaz obce Partutovice - Rozvaha k 31.12.2015
 395. Účetní výkaz obce Partutovice - Výsledovka k 31.12.2015
 396. Účetní výkaz obce Partutovice - Příloha k 31.12.2015
 397. Závěrečný účet DSO MR ROZVODÍ za rok 2015
 398. Účetní výkaz FIN 2-12 DSO MR Rozvodí za rok 2015
 399. Účetní výkaz Rozvaha DSO MR Rozvodí za rok 2015
 400. Účetní výkaz Výsledovka DSO MR Rozvodí za rok 2015
 401. Účetní výkaz Příloha DSO MR Rozvodí za rok 2015
 402. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2015
 403. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2015
 404. Mimořádné veterinární opatření -včely
 405. Metodické doporučení - kůrovcová gradace 2016
 406. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 26.4.2016
 407. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11
 408. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 139/1
 409. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/11
 410. ZO 9-26.04.2016-usnesení
 411. VV- stavební povolení průtah III/44014 Partutovice
 412. VV - Finanční úřad - daň z nemovitých věcí na rok 2016
 413. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2015
 414. Finka DSO MR Hranicko za rok 2015
 415. Rozvaha DSO MR Hranicko za rok 2015
 416. Výsledovka DSO MR Hranicko za rok 2015
 417. Příloha DSO MR Hranicko za rok 2015
 418. Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2015
 419. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 420. Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1.3.2016
 421. OOP- zrušení vyhlášeného sucha
 422. VV- oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání
 423. Dražební vyhláška - Antonín Biskup
 424. Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava - CZ07
 425. Nařízení SVS-mimořádná veterinární opatření k tlumení a zmaření šíření nebezpečné nákazy mor včelího plodu
 426. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 7.6.2016
 427. VV-územní rozhodnutí o umístění stavby - chodník podél komunikace III/44014
 428. Usnesení z 10. zasedání ZO konaného dne 7.6.2016
 429. Elektronická evidence tržeb
 430. Záměr prodeje částí obecního pozemku p. č. 1260/11 v k. ú. Partutovice
 431. Výběrové řízení na pedagoga
 432. Nařízení SVS - mor včelího plodu
 433. VV - oznámení o zahájení stavebního řízení
 434. Konkursní řízení-ředitel ZŠ-vyhlášení konkursu
 435. VV-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/44014
 436. Jízdní řád autobusové linky Hranice Spálov v srpnu
 437. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy
 438. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného
 439. Jmenování ředitel ZŠ-přechodná doba
 440. Stanovení počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 441. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 442. Informace voličům
 443. Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ Partutovice
 444. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy v Partutovicích
 445. Zastupitelstvo obce-06.09.2016-program
 446. Výlukový jízdní řád autobusů Spálov- Hranice od 5.9.2016 - 20.11.2016
 447. Výzva - přihlášení vlastníka ke svému vlastnictví
 448. Hasiči informují !!!
 449. Jmenování členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů
 450. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 451. Dražební vyhláška - Antonín Biskup
 452. Usnesení ze zasedání ZO dne 27.10.2016
 453. VV - o veřejném projednání Akt.č.2b ZÚR OK
 454. Návrh rozpočtu MR Hranicko na rok 2017, Rozpočtový výhled MR Hranicko 2018 - 2019
 455. Rozhodnutí - úplná uzavírka části krajské silnice v Partutovicích
 456. Rozpočtový výhled obce Partutovice 2017 - 2020
 457. Výběrové řízení na místo účitelky v ZŠ Partutovice
 458. Dotace pro SDH od Olomouckého kraje
 459. Oznámení o zamýšleném převodu
 460. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 461. Veřejná vyhláška -"Silnice II/441 - křiž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 462. Pozvánka na zasedání zastupitelstva - ZO 13-16.12.2016-program
 463. Usnesení ze zasedání ZO Partutovice dne 16. 12. 2016
 464. Nařízení SVS - zamezení šíření nebezpečné nákazy
 465. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-pravidla
 466. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-metodika hodnocení
 467. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-žádost
 468. Vyhlášení grantového programu Mikroregionu Hranicko-vzor smlouvy
 469. Nařízení SVS - ptačí chřipka
 470. Záměr - prodej obecních pozemků
 471. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2017
 472. Nařízení SVS - ukončení mimořádných veterinárních opatření
 473. Nařízení SVS - ptačí chřipka
 474. Záznam o změně položky v rozpočtu obce Partutovice na rok 2017
 475. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2016
 476. Výzva k podání podnětů ke změně č. 1 ÚPO Partutovice
 477. Záměr na prodej části obecního pozemku
 478. Veřejná vyhláška-stanovení místní úpravy provozu na krajské silnici č. III/44014 v průtahu obce Partutovice
 479. Veřejná vyhláška-stavební řízení na stavbu"Silnice II/441 - křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského"
 480. Pozvánka na zasedání ZO Partutovice dne 2. 3. 2017 -program
 481. Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné za rok 2016
 482. Rozpočet obce na rok 2017
 483. Výpočet sazby poplatku za PDO
 484. Usnesení ze zasedání ZO dne 2. 3. 2017
 485. Rozpočtové opatření č. 1/2017
 486. Zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice
 487. Nařízení SVS - ptačí chřipka - ukončení
 488. Zveřejnění rozpočtových výkazů MR Hranicko
 489. Zveřejnění rozpočtových výkazů MR Rozvodí
 490. Rozpočtový výhled MR Rozvodí
 491. Rozpočet MR Rozvodí na rok 2017
 492. Oznámení o aplikaci přípravku v porostech řepky
 493. Nařízení SVS - vyhodnocení extenzity varroázy
 494. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 495. Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí
 496. Příloha MR Hranicko k 31.12.2016
 497. Výsledovka MR Hranicko k 31.12.2016
 498. Rozvaha MR Hranicko k 31.12.2016
 499. Výkaz FIN 2-12 MR Hranicko k 31.12.2016
 500. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2016
 501. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2016
 502. Příloha DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 503. Výsledovka DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 504. Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 505. Výkaz FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2016
 506. Návrh závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2016
 507. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2016
 508. Rozpočtový výhled 2017-2020
 509. Účetní výkaz-příloha obce Partutovice k 31.12.2016
 510. Účetní výkaz-výsledovka obce Partutovice k 31.12.2016
 511. Účetní výkaz-rozvaha obce Partutovice k 31.12.2016
 512. Účetní výkaz-FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2016
 513. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2016
 514. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2016
 515. VV-oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
 516. VV-vyrozumění o pokračování stavebního řízení „Silnice II/441 - křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského“
 517. Rozpočtové opatření č. 3/2017
 518. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1355/2
 519. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 25.5.2017
 520. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR ROZVODÍ
 521. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2016
 522. Nařízení SVS - ukončení opatření
 523. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2016
 524. Veřejná výzva na pracovní místo - Technik, správce kulturních a sportovních zařízení
 525. Usnesení ze zasedání ZO dne 25.5.2017
 526. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 527. Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat - na území ČR
 528. Rozpočtové opatření č. 5/2017
 529. Ukončení mimořádných veterinárních opatření
 530. VV - stavební povolení "Silnice II/441-kříž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 531. VV-Opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 532. VV-opravné rozhodnutí "SilnicenII/441-křiž. R35-hr. kraje Moravskoslezského"
 533. Rozpočtové opatření č. 6/2017
 534. Informace o konání ZO Partutovice
 535. Záměr nájmu části obecního pozemku p. č. 1304/30
 536. VV-oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání změny č. 1 ÚPO Partutovice
 537. Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poskytnutí informace o počtu a sídle vol. okrsků
 538. Stanovení počtu OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 539. Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 540. Elektronická dražba - Anna Veselá
 541. Usnesení ZO z 24. 8. 2017
 542. Rozpočtové opatření č. 7/2017
 543. Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II
 544. MZ-návrh opatření obecné povahy - lesy
 545. ČEZ UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví
 546. Rozpočtové opatření č. 8/2017
 547. VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 20. – 21. ŘÍJNA 2017
 548. Informace o konání ZO Partutovice dne 26.10.2017
 549. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR ROZVODÍ
 550. Usnesení ZO z 26. 10. 2017
 551. Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2016
 552. Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2016
 553. Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2016
 554. Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2016
 555. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2016
 556. MZ-VV- Opatření obecné povahy - těžba v lese
 557. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2018
 558. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu DSO MR Hranicko 2019-2021
 559. Rozpočtové opatření č. 9/2017
 560. Volby-stanovení počtu členů OVK pro volbu prezidenta republiky
 561. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 562. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice rok 2019-2020
 563. Volby-poskytnutí informace o počtu a sídle vol. okrsků
 564. Volby-jmenování zapisovatele OVK pro volbu prezidenta
 565. Návrh rozpočtu obce Partutovice pro rok 2018
 566. Nabídka práce
 567. Rozpočtové opatření č. 10/2017
 568. Informace o konání ZO Partutovice dne 14.12.2017
 569. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO MR Hranicko rok 2018
 570. Usnesení z 14. 12. 2017
 571. Rozpočet obce Partutovice na rok 2018
 572. Zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2018
 573. Rozpočtové provizorium DSO MR Rozvodí na 1. čtvrtletí roku 2018
 574. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2018
 575. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2019-2020
 576. Zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice
 577. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO Mikroregionu Rozvodí
 578. Grantový program regionu Hranicko na rok 2018
 579. Grantový program - pravidla
 580. Harmonogram Grantového programu MR Hranicko 2018
 581. Metodika Grantového programu MR Hranicko 2018
 582. Grantový program-formulář žádosti
 583. Grantový program- vzor smlouvy
 584. Výsledky volby prezidenta ČR v okrsku Partutovice
 585. MAS Hranicko - výzva dotačního programu pro zemědělce a drobné podnikatele
 586. Oznámení o době a místě konání 2.kola volby prezidenta ČR
 587. Rozpočtové opatření č. 11/2017
 588. Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2017
 589. Změny v jízdních řádech
 590. Výsledky volby prezidenta v okrsku Partutovice 2. kolo
 591. Návrh rozpočtu DSO mikroregionu ROZVODÍ na rok 2018
 592. Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 v Charitě Hranice
 593. Dražební vyhláška - JR
 594. Elektronická dražba - Anna Veselá
 595. Výzva - nedostatečně identifikovaní vlastníci
 596. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 597. Informace o konání ZO Partutovice dne 8. 3. 2018
 598. Rozpočtové opatření č. 2/2018
 599. Zveřejnění rozpočtových výkazů DSO Mikroregionu Rozvodí r. 2018
 600. Usnesení ZO ze dne 8. 3. 2018
 601. Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017
 602. Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 do ZUŠ Potštát
 603. Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
 604. VV-Oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby
 605. Rozpočtové opatření č. 3/2018
 606. FÚ-VV-Daň z nemovitých věcí na rok 2018
 607. Vyúčtování všech položek výpočtu pro vodné podle cenových předpisů pro vodné za rok 2017
 608. Účetní výkaz - Příloha DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 609. Účetní výkaz- Výsledovka DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 610. Účetní výkaz- Rozvaha DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 611. Účetní výkaz- Finka DSO MR Hranicko k 31.12.2017
 612. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2017
 613. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2017
 614. Účetní výkaz obce Partutovice - příloha k 31.12.2017
 615. Účetní výkaz obce Partutovice - výsledovka k 31.12.2017
 616. Účetní výkaz obce Partutovice - rozvaha k 31.12.2017
 617. Účetní výkaz obce Partutovice - finka k 31.12.2017
 618. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2017
 619. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2017
 620. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 621. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - příloha k 31.12.2017
 622. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - výsledovka k 31.12.2017
 623. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - rozvaha k 31.12.2017
 624. Účetní výkaz DSO MR Rozvodí - finka k 31.12.2017
 625. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2017
 626. Návrh závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2017
 627. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1260/17
 628. GDPR - Informovaný souhlas uživatele služby SMS Infokanál
 629. Informace o konání ZO Partutovice dne 7. 6. 2018
 630. Upozornění cestujícím
 631. VV- opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 632. VV- uzavírka mapy
 633. Oznámení -informování voličů
 634. Rozpočtové opatření č. 5/2018
 635. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
 636. Usnesení z 20. zasedání ZO dne 7.2.2018
 637. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2017
 638. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
 639. Účetní výkyz- Finka k 31.12.2017
 640. Účetní výkaz - Rozvaha k 31.12.2017
 641. Účetní výkaz - Výsledovka k 31.12.2017
 642. Účetní výkaz - Příloha k 31.12.2017
 643. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2017
 644. Závěrečný účet DSO Mikroregionu Rozvodí za rok 2017
 645. Dotační program MAS-PRV, Výzva č. 2 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
 646. Rozpočtové opatření č. 6/2018
 647. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 648. Volby 2018 - zveřejnění potřebných počtů podpisů na peticích
 649. Volby do ZO 2018 - stanovení minimálního počtu členů OVK
 650. Informace SDH Partutovice
 651. VV - veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
 652. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 653. Rozpočtové opatření č.7/2018
 654. Volby- informování voličů o době a místě konání voleb
 655. Volby- jmenování zapisovatele OVK
 656. Informace o konání zastupitelstva dne 6.9.2018
 657. UPOZORNĚNÍ - k odstranení a okleštění stromoví a jiných porostů
 658. Usnesení ZO ze dne 6.9.2018
 659. Rozpočtové opatření č. 8/2018
 660. Informace ke slevám jízdného od 1. 9. 2018
 661. Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označení v KN dostatečně určitě
 662. Tisková zpráva - Agentura pro sociální začleňování
 663. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce ve dnech 5. a 6. října 2018
 664. VV-Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 665. Upozornění cestujícím!!!!
 666. Výsledky voleb do zastupitelstva obce Partutovice
 667. Rozpočtové opatření č.9/2018
 668. Rozpočtové opatření č. 10/2018
 669. Návth střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019 - 2023
 670. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Partutovice 30. 10. 2018
 671. Oslavy 100 let vzniku samostatného československého státu
 672. Střednědobý výhled rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 673. Informace o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu obce Partutovice na roky 2019-2023
 674. Usnesení z ustavujícího zasedání ZO dne 30.10.2018
 675. Rozpočtové opatření č. 11/2018
 676. Návrh-Střednědobý rozpočtový výhled DSO MR Hranicko 2020-2022
 677. Návrh-Rozpočet 2019 DSO MR Hranicko
 678. Zveřejnění rozpočtových informací Mikroregionu Rozvodí
 679. Záměr na nájem části obecního pozemku p.č. 1304/1 v k. ú. Partutovice
 680. Záměr - směna, bezúplatně převést nemovitý majetek
 681. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2019
 682. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 683. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 684. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MR Rozvodí na roky 2020-2022
 685. Návrh rozpočtu MR Rozvodí na rok 2019
 686. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 13. 12. 2018
 687. Rozpočtové opatření č 12/2018
 688. Rozpočet obce Partutovice na rok 2019
 689. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2019
 690. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2019
 691. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na roky 2020-2022
 692. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů ZŠ a MŠ Partutovice
 693. Vnitřní předpis rybářského revíru "Vodní nádrž Partutovice" na rok 2019
 694. Usnesení z 2. zasedání ZO Partutovice dne 13.12.2018
 695. VV-oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
 696. OZV obce Partutovice č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 697. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů MR Hranicko
 698. Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - sekací souprava
 699. Rozpočtové opatření č. 13/2018
 700. Oznámení města Příbor-prodej pozemků
 701. Grantový program MR Hranicko pravidla
 702. GP- harmonogram
 703. GP-metodika hodnocení
 704. Grantový program MR Hranicko 2019
 705. GP -vzor smlouvy
 706. GP -formulář žádosti
 707. Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 za rok 2018
 708. Informace o zasedání ZO Partutovice dne 7.3.2019
 709. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 710. Výpočet sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018
 711. Usnesení z 3. zasedání ZO dne 7. 3. 2019
 712. Stanovení min. počtu členů OVK pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019
 713. Jmenování zapisovatele OVK Partutovice pro volby do EP ve dnech 24. a 25. května 2019
 714. Informace voličům a politickým stranám o době a místě konání voleb do EP,počet a sídlo volebních okrsků
 715. Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - kůrovec
 716. VV- návrh opatření obecné povahy - bobr
 717. Rozpočtové opatření č. 2/2019
 718. Příloha DSO MR Hranicko
 719. Výsledovka DSO MR Hranicko
 720. Rozvaha DSO MR Hranicko
 721. Finka DSO MR Hranicko
 722. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Hranicko za rok 2018
 723. Návrh závěrečného účtu DSO MR Hranicko za rok 2018
 724. Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam daň z nemovitostí na rok 2019
 725. MAS Hranicko-Výzva č. 3 - Program rozvoje venkova
 726. Delegovaní členové OVK pro volby do EP
 727. Příloha DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 728. Výsledovka DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 729. Rozvaha DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 730. Finka DSO MR ROZVODÍ k 31.12.2018
 731. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR ROZVODÍ za rok 2018
 732. Návrh závěrečného účtu DSO MR ROZVODÍ za rok 2018
 733. Rozpočtové opatření č. 3/2019
 734. Účetní výkaz - příloha k 31 .12.2018
 735. Účetní výkaz - výsledovka k 31.12.2018
 736. Účetní výkaz - rozvaha k 31.12.2018
 737. Účetní výkaz - finka k 31.12.2018
 738. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2018
 739. Návrh závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2018
 740. VV-opatření obecné povahy- bobr evropský
 741. Výsledky voleb do EP v obci Partutovice
 742. Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů
 743. Informace o zasedání ZO dne 6.6.2019
 744. Rozpočtové opatření č. 4/2019
 745. Účetní výkaz - příloha za rok 2018
 746. Účetní výkaz - výsledovka za rok 2018
 747. Účetní výkaz - rozvaha za rok 2018
 748. Účetní výkaz - finka za rok 2018
 749. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2018
 750. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2018
 751. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2018
 752. Usnesení z 4. zasedání ZO
 753. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 754. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 755. Informace o konání zasedání ZO Partutovice dne 5. 9. 2019
 756. OOP zalesňování příloha
 757. Opatření obecné povahy - zalesňování
 758. Usnesení z 5. zasedání ZO
 759. Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje - vybavení JSDH Ol.kraje
 760. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 761. Zasedání zastupitelstva obce-pozvánka
 762. Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - vydání Akt. č. 2a ZÚR OK(2)
 763. Usnesení z 6. zasedáná ZO
 764. Rozpočtové opatření č. 8/2019
 765. VV - oznámení o projednávání a zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování ÚP Partutovice
 766. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 767. Návrh rozpočtu obce Partutovice na rok 2020
 768. Dotace na podporu budování a obnovy infrastruktury obcí Olomouckého kraje 2019
 769. Návrh rozpočtu DSO ROZVODÍ na rok 2020
 770. Zasedání ZO - pozvánka
 771. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - hospodaření v lesích
 772. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 773. Informace o zveřejnění rozpočtových výkazů obce Partutovice na rok 2020
 774. Záměr- prodej části obecního pozemku p. č. 1304/13
 775. Rozpočet ZŠ a MŠ Partutovice na rok 2020
 776. Informace o zveřejnění rozpočtových výdajů ZŠ a MŠ Partutovice pro rok 2020
 777. Dotace na zpracování územně plánovací dokumentace obcí Ol. kraje 2019
 778. Dotace na podporu obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti obcí Ol. kraje 2019
 779. Usnesení z 7. zasedání ZO
 780. Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - pozemkové úprav v k. ú. Jindřichov
 781. Rozpočtové opatření č. 10/2019
 782. Rozpočtové opatření č. 11/2019
 783. MAS Hranicko - Výzva č. 5 dotačního programu MAS-PRV
 784. MAS Hranicko - Výázva č. 5 dotačního programu MAS-PRV
 785. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 786. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice
 787. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_UP_PARTUTOVICE_ODUVODNENI_SROVNAVACI TEXT_ZM1
 788. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-I_1_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI_UZEMI_ZM1
 789. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-I_UP_PARTUTOVICE_VYROK_ZM1
 790. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_4_VYKRES_PREDPOKLADANYCH_ZABORU_PF_ZM1
 791. Návrh opatření obecné povahy Změna č. 1, kterou se mění územní plán Partutovice-II_UP_PARTUTOVICE_ODUVODNENI_ZM1
 792. Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení Návrhu změny č. 1, kterým se mění ÚP Partutovice
 793. Grantový program regionu Hranicko 2020 pravidla
 794. Grantový program regionu Hranicko 2020 metodika hodnocení
 795. Grantový program regionu Hranicko 2020 - formulář žádosti
 796. Grantový program regionu Hranicko 2020 - vzor smlouvy
 797. Rozpočet obce Partutovice na rok 2020
 798. Informace občanům k tématu koronavirus
 799. Pozvánka na zasedání ZO dne 5.3.2020
 800. Návrh rozpočtu DSO MR Hranicko na rok 2020
 801. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2022 DSO MR Hranicko
 802. Mimořádné opatření - onemocnění COVID-19
 803. Mimořádné opatření - onemocnění COVID-19 - pobyt v Itálii
 804. Mimořádné opatření - uzavření škol
 805. Mimořádné opatření-zákaz akcí nad 100 osob
 806. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 807. Usnesení z 8. zasedání ZO dne 5.3.2020
 808. Mimořádná opatření - dočasné omezení provozu autobusové dopravy
 809. Usnesení vlády ČR č. 69/2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
 810. Příloha- místa určená k překračování vnitřních hranic ČR
 811. Mimořádná opatření - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic ČR
 812. VV-opatření obecné povahy - zákaz opustit území
 813. MUDr. Hladíková - informace
 814. Nemocnice Hranice a. s. - mimořádné opatření
 815. ROZHODNUTÍ hejtmana Ol.kraje
 816. Uzavření MŠ
 817. Usnesení vlády č. 247 ze dne 18.3.2020 o přijetí krizového opatření
 818. Informace České pošty s.p.
 819. Informace Finančního úřadu
 820. KHS - doporučení občanům
 821. OZV č. 1/2020 - komunální odpad
 822. Řád veřejného pohřebiště obce Partutovice
 823. Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Partutovice 2020/2021
 824. Informace FÚ o možnosti podání daňového přiznání
 825. Změna termínu konání veřejného projednání Návrhu změny č. 1 ÚPO
 826. Příloha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 827. Výsledovka DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 828. Rozvaha DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 829. FIN 2-12 DSO MR Rozvodí k 31.12.2019
 830. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MR Rozvodí za rok 2019
 831. Návrh Závěrečného účtu DSO MR Rozvodí za rok 2019
 832. VV-Opatření obecné povahy - kůrovec
 833. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 834. Účetní výkaz - Příloha obce Partutovice k 31.12.2019
 835. Účetní výkaz - Výsledovka obce Partutovice k 31.12.2019
 836. Účetní výkaz - Rozvaha obce Partutovice k 31.12.2019
 837. Účetní výkaz - FIN 2-12 obce Partutovice k 31.12.2019
 838. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Partutovice za rok 2019
 839. Návrh Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019
 840. Zápis dětí do MŠ
 841. FÚ - úprava úředních hodin podatelen
 842. Veřejná vyhláška - FÚ hromadný předpisný seznam daň z nemovitých věcí na rok 2020
 843. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 844. MUDr. Hladíková - informace
 845. Záměr darování-bezúplatný převod částí obecních pozemků
 846. Pozvánka na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 04.06.2020
 847. Rozpočtové opatření č. 5/2020
 848. Závěrečný účet obce Partutovice za rok 2019
 849. Závěrečný účet DSO MR Hranicko za rok 2019
 850. Informace o místě zveřejnění Závěrečného účtu obce Partutovice za rok 2019
 851. Usnesení z 9. zasedání ZO dne 4. 6. 2020
 852. Kalkulace cen pro vodné za rok 2019
 853. Rozpočtové opatření č. 6/2020