Územní plán Partutovice

Územní plán Partutovice vydalo Zastupitelstvo obce Partutovice na svém 22. zasedání dne 02.09.2014. Současně s vydáním nového územního plánu zrušilo Zastupitelstvo obce Partutovice platnost starého územního plánu. 

 

Aktuální podobu Územního plánu Partutovice můžete shlédnout v úředních hodinách OÚ Partutovice nebo si jej můžete prohlédnout přímo zde:

 

Dokumenty ke stažení

 

Změna č. 1, kterou se mění Územní plán Partutovice

Změnu č. 1 Územního plánu Partutovice vydalo Zastupitelstvo obce Partutovice na svém 11. zasedání dne 05.11.2020.

Výrok

Oddůvodnění

 

 

Úplné znění Územního plánu Partutovice po vydání Změny č. 1

Územní plán Partutovice vydalo Zastupitelstvo obce Partutovice na svém 22. zasedání dne 02.09.2014. Současně s vydáním nového územního plánu zrušilo Zastupitelstvo obce Partutovice platnost starého územního plánu. Změnu č. 1 Územního plánu Partutovice vydalo Zastupitelstvo obce Partutovice na svém 11. zasedání dne 05.11.2020.

Aktuální podobu Územního plánu Partutovice po vydání Změny č. 1 můžete shlédnout v úředních hodinách OÚ Partutovice nebo si jej můžete prohlédnout přímo zde:

Dokumenty ke stažení