Obec Partutovice získala dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 pro dotační titul 01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

Dotace bude použita na realizaci stavby

 

„Rekonstrukce mateřské školy Partutovice“.

 

Projekt: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle projektové dokumentace a výkazu výměr. Jedná se rekonstrukci výdejny stravy, šatny a sociálního zařízení v budově Mateřské školy Partutovice.

 

 

Náklady projektu:                                                     720.286,00 Kč

Výše dotace z OK-předpokládaná                         301.300,00 Kč

Plánovaná realizace                                                 červenec-srpen 2023