Základní informace o stavbě kanalizace a ČOV v Partutovicích a kontakty

Stavba kanalizace započala začátkem května 2023 a její trvání je plánováno na 18 měsíců. Nejprve se začíná přípravami výstavby ČOV na dolním konci na parcele č.260. Výstavba samotné páteře kanalizace bude probíhat souběžně z dolního a horního konce najednou. Na horním konci na parcele č.961/1 u vodojemu je na ploše přibližně 1 hektar stanovena deponie, tzn. plocha pro ukládku zeminy a stavebního materiálu.

Další upřesňují údaje a informace budou doplněny v nejbližších dnech, a to včetně situačního plánu. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

0. kontrolní den 22.5.2023

Kontakty na odpovědné osoby:

AQOL - projekční kancelář - https://www.aqol.cz

  • Ing. Lukáš Zimmermann (jednatel, projektant) - mob. +420 605 307 525 (zimmermann@aqol.cz)
  • Ing. Jana Pešoutová (projektant - dokumentace) - mob. +420 739 721 575 (pesoutova@aqol.cz)

MODOS stavební společnost - https://www.modos-olomouc.cz

POHL stavební společnost - https://www.pohl.cz

  • Jan Roman (stavbyvedoucí) - mob. +420 725 532 661

Koordinační situace kanalizační stoky k nahlédnutí v situačních výkresech:

C.1.SITUACE_SIRSICH_VZTAHU_DPS .pdf
C.2.1.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast1.pdf
C.2.2.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast2.pdf
C.2.3.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast3.pdf
C.2.4.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast4.pdf
C.2.5.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast5.pdf