Kanalizace a ČOV Partutovice

Základní informace o stavbě kanalizace a ČOV v Partutovicích a kontakty

Stavba kanalizace započala začátkem května 2023 a její trvání je plánováno na 18 měsíců. Nejprve se začíná přípravami výstavby ČOV na dolním konci na parcele č.260. Výstavba samotné páteře kanalizace bude probíhat souběžně z dolního a horního konce najednou. Na horním konci na parcele č.961/1 u vodojemu je na ploše přibližně 1 hektar stanovena deponie, tzn. plocha pro ukládku zeminy a stavebního materiálu.

Další upřesňují údaje a informace budou průběžně doplňovány. Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

0. kontrolní den 22.5.2023

1. kontrolní den 22.6.2023

2. kontrolní den 27.07.2023

3. kontrolní den 27.08.2023

4. kontrolní den 21.9.2023

5. kontrolní den 26.10.2023

Kontakty na odpovědné osoby:

AQOL - projekční kancelář - https://www.aqol.cz

 • Ing. Lukáš Zimmermann (jednatel, projektant) - mob. +420 605 307 525 (zimmermann@aqol.cz)
 • Ing. Jana Pešoutová (projektant - dokumentace) - mob. +420 739 721 575 (pesoutova@aqol.cz)

MODOS stavební společnost - https://www.modos-olomouc.cz

POHL stavební společnost - https://www.pohl.cz

 • Jan Roman (stavbyvedoucí) - mob. +420 725 532 661

 

Koordinační situace kanalizační stoky k nahlédnutí v situačních výkresech:

C.1.SITUACE_SI6SICH_VZTAHU_DPS .pdf
C.2.1.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast1.pdf
C.2.2.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast2.pdf
C.2.3.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast3.pdf
C.2.4.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast4.pdf
C.2.5.KOORDINACNI_SITUACE_DPS_cast5.pdf

Aktuální informace

25. týden 2023

 • Probíhá výstavby základové desky ČOV  na jihu obce. 
 • Od jihu obce směr na sever a od "Kříže" U Schwarzového směr na sever probíhá pokládka hlavního řadu kanalizace, vždy v pracovních úsecích cca 30 m. 
 • V těchto úsecích je v době od 7.00 - 16.00 v pracovní dny omezena, zúžena a řízena doprava, mimo tuto dobu je doprava pouze omezena a umožněna v plné šíři, výkopy jsou každý večer zasypány.
 • Souběžně s pokládkou hlavního řadu budou chystány i jednotlivé kontrolní a napojovací šachty k jednotlivým nemovitostem. Tyto místa budou realizační firmou označena křížem, v případě dotazů, upozornění na vaše sítě či zájmy nebo individuálních drobných změn kontaktujte prosím v aktuální dobu stavbyvedoucího, tj. p. Roman nebo p. Vojáček.

29. týden 2023

 • Probíhá výstavby základové desky a zdiva ČOV  na jihu obce. 
 • Od jihu obce směr na sever a od Šustkového k Foltasovému směr na východ (ke mlýnu) probíhá pokládka hlavního řadu kanalizace, vždy v pracovních úsecích cca 30 m. 
 • V těchto úsecích je v době od 7.00 - 15.30 v pracovní dny omezena, zúžena a řízena doprava, mimo tuto dobu je doprava pouze omezena a umožněna v plné šíři, výkopy jsou každý večer zasypány. POZOR! Úsek od Šustkového k Foltasovému je od 17.7.2023 po dobu min. 14 dní v pracovní době od 7.00-15.30 hod. plně uzavřen a zpřístupněn pouze pro složky IZS. 
 • Souběžně s pokládkou hlavního řadu budou chystány i jednotlivé kontrolní a napojovací šachty k jednotlivým nemovitostem. Tyto místa budou realizační firmou označena křížem, v případě dotazů, upozornění na vaše sítě či zájmy nebo individuálních drobných změn kontaktujte prosím v aktuální dobu stavbyvedoucího, tj. p. Roman nebo p. Vojáček.

42. týden 2023

 • V tomto týdnu budou prováděny od 7.30 do 15.30 překopy hlavní cesty od křížku nahoru, čímž může být omezen provoz i na delší dobu. Výjezd z vesnice bude vždy jednosměrně zachován. Od úterý 17. 10. budou prováděny přípojky na Horních drahách, provoz od 7.30 do 15.30 omezen cca 14 dní. 

43. týden 2023

 • do úterý by měly být  dokončeny příčné překopy přes hlavní komunikaci, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • budou zahájeny práce kanalizace na Dolních drahách, které budou dopravně nepřístupné a to i mimo pracovní dobu v délce trvání cca 14 dní
 • prostřední Drahy budou dopravně zabezpečeny semaforem s krátkým intervalem
 • na Horních Drahách budou prováděny domácí přípojky kanalizace a přeložky vodovodu, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • dojde k propojení úseku kanalizace Jahnovi-Hercikovi, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • průběžně probíhá výstavba kanalizace a přeložka vodovodu na Podevsí (od Bajerového směrem k hasičárně), provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • pokračuje výstavba ČOV

48. týden 2023

 • pokračují práce kanalizace na Malé straně, která je v místě stavby dopravně nepřístupná, mimo pracovní dobu bude zpřístupněna
 • pokračují práce kanalizace na drahách směr ZD, které budou dopravně nepřístupné, mimo pracovní dobu budou zpřístupněny
 • na Horních Drahách budou prováděny domácí přípojky kanalizace a přeložky vodovodu, provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • průběžně probíhá výstavba kanalizace na Podevsí (od Remešového směrem k hasičárně), provoz od 7.30 do 15.30 omezen
 • pokračuje výstavba ČOV, která je v podzemní části již hotová a obsypaná, pokračuje se výstavbou zdiva
 • 5. prosince bude přerušena dodávka vody od 8:00-14:00 v úseku od Fojtství směrem dolů po přerušovací vodojem