Hlášení rozhlasu (6. týden roku 2021)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 8. února 2021 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za psa na rok 2021 a poplatek za vodné za období 2. pololetí roku 2020. Tímto vás vyzýváme k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Organizace Člověk v tísni nabízí bezplatné poradenské služby v situacích, jako jsou: ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, nárok na sociální dávky, oddlužení, exekuce a další tíživé situace. Zájemci mohou kontaktovat sociální pracovnici na tel. čísle 731 690 961.

                                                                      

Obecní úřad Partutovice upozorňuje občany - držitele psů - na jejich povinnost dle platné obecně závazné vyhlášky obce Partutovice č. 1/2003 zabezpečit své psy, aby na veřejných prostranstvích nezpůsobili komukoliv újmu na zdraví nebo majetku a aby psa zajistili vedením na vodítku o opatřili jej náhubkem. Stále se vyskytují četné případy volně pobíhajících psů, kteří nejsou zabezpečeni daným způsobem. Žádáme proto důrazně majitele psů, aby toto upozornění brali vážně a učinili potřebné kroky tak, aby naši občané nebyli psy ohrožováni. V případě nedodržení výše uvedených opatření se držitelé psů vystavují riziku sankčních postihů dle příslušných zákonných předpisů.

 

                                                            Zdeněk Lehnert                                                            

                                                           místostarosta obce