Hlášení rozhlasu (47. týden roku 2021)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 29. listopadu 2021 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

MS Partutovice pořádá v sobotu 27. listopadu 2021 myslivecký hon v katastru obce Partutovice, konkrétně v lokalitách Bejchlovec, Obecní kopec, Kyžlířovsko.. Prosíme všechny majitele lesů, aby v tento den omezili práci v lesních porostech, případně dbali zvýšené opatrnosti z důvodu používaní střelných zbraní při honu. Současně tímto zveme zájemce z řad vlastníků pozemků či nadšenců myslivosti k účasti na společném honu. Sraz účastníků je v 8:00 v sále OÚ Partutovice.

 

Informujeme občany, že v areálu sběrného dvora Ekoltes Hranice bylo otevřeno Re-use centrum, které slouží ke „znovupoužití“ věcí, které již někdo nepotřebuje.

 

Informuje občany, že Olomoucký kraj zřídil telefonní a e-mailovou informační energolinku, která je určená odběratelům elekrické energie a plynu, kterým jejich dodavatel ukončil smluvené dodávky energií, telefon 602 802 442 a email energolinka@olkraj.cz.

 

Dále informuje občany, že byla dána dlužníkům, jejichž dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům jsou vymáhány exekučně, jednorázová možnost zbavit se definitivně dluhů, které mají u veřejnoprávních institucí. Tato možnost je známá jako tzv. Milostivé léto a trvá pouze do 28. ledna 2022, více informací získáte na https://milostiveleto.cz.

 

                                                                                   Zdeněk Lehnert

                                                                                 místostarosta obce