Hlášení rozhlasu (34. týden roku 2022)

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že ukončujeme výběr poplatků za vodné za období 1. pololetí roku 2022. Poslední termín úhrady je stanoven na 31. srpna 2022. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo na účet obce 5129831/0100.

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice dne 26. srpna 2022 od 17:00 hod. v sále Obecního domu. Program je vyvěšen na úřední desce.

 

SDH Partutovice srdečně zve všechny rodiče, babičky, dědečky, prababičky, pradědečky a všechny příznivce hasičského sportu v neděli 28. srpna 2022 od 10:00 hod. do sportovního areálu v Hliníkách na 19. ročník dětské hasičské soutěže zařazené do VC OSH Přerov 2022. Připraveno je bohaté občerstvení. Přijďte se pobavit a podpořit svá domácí družstva k lepším výkonům.

 

Do naší obce přijede pojízdná čistírna peří. Své služby bude nabízet v pátek 26. a v sobotu 27. srpna 2022 u obecního úřadu. Provozní doba po oba dva dny od 8:00 do 18:00 hodin. Čistíme peří na počkání, šijeme prošívané deky, duchny, polštáře, dodáváme novou sypkovinu, opravujeme deštníky, brousíme nože, nůžky a šajby do masových mlýnků.

 

Informujeme občany, že se blíží termín vydání jízdních řádů pro rok 2022/2023 včetně celostátních změn od 10. 12. 2022. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které dopravci obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 10. 12. 2022 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících naši obec a příslušná pdf. JŘ naleznete na webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20220815-navrhy-zmen-jizdin-radu-od-10-12-2022/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2021/2022. Aktuálně platné JŘ naleznete na webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/. V případě vašich nových podnětů a připomínek žádáme o jejich zaslání do kanceláře OÚ Partutovice nejpozději do 7. 9. 2022.

                                                                                                           

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 v ZŠ Partutovice proběhne v budově základní školy ve čtvrtek 1. září 2022 v 8:00. Žáci odcházejí domů v 9:00 hodin. Na tento den si mohou individuálně přihlásit oběd v jídelně ZD. Od 2. září budou mít všichni žáci stravu přihlášenou hromadně.

                                                                                  

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce