Hlášení rozhlasu (34. týden roku 2021)

 

Upozorňujeme občany, že v pondělí 30. srpna 2021 bude v naší obci proveden svoz PDO.

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že ukončujeme výběr poplatků za vodné za období 1. pololetí roku 2021. Poslední termín úhrady je stanoven na 3. září 2021. Tímto vyzýváme poslední dlužníky k jejich uhrazení. Po uplynutí termínu k úhradě budou pohledávky dlužníků po písemné výzvě předány k vymáhání. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice nebo na účet obce 5129831/0100.

 

Obecní úřad Partutovice informuje o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Partutovice ve čtvrtek 2. září 2021 v 18:00 v sále Obecního domu. Program bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Zemědělské družstvo Partutovice oznamuje, že v pátek 27. 8. 2021 od 15:30 do 19:00 hod. bude v areálu zemědělského družstva prodávat krmnou pšenici, cena 450 Kč/q.

 

SDH Partutovice srdečně zve všechny rodiče, babičky, dědečky, prababičky, pradědečky a všechny příznivce hasičského sportu v neděli 29. srpna 2021 od 10:00 do sportovního areálu v Hliníkách na 18. ročník dětské hasičské soutěže zařazené do VC OSH Přerov 2021. Připraveno je bohaté občerstvení. Přijďte se pobavit a podpořit svá domácí družstva k lepším výkonům.

 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 v ZŠ Partutovice proběhne v budově základní školy ve středu 1. září 2021 v 8:00. Žáci odcházejí domů v 9:00 hodin. Na tento den si mohou individuálně přihlásit oběd v jídelně ZD. Od 2. září budou mít všichni žáci stravu přihlášenou hromadně.

 

Základní umělecká škola Potštát – pobočka Partutovice zahájí školní rok 2021/2022 ve čtvrtek 2. září 2021 v 14:30 hodin.

 

Informujeme občany, že v naší obci nainstalovaný Z-BOX sloužící pro ukládání a doručení objednaných zásilek je již v plném provozu. Návod k jeho obsluze je k vyzvednutí v kanceláři OÚ nebo v prodejně ZD Partutovice.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 27. srpna v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah nosné kuřice za 180 Kč, krmiva s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 235,- Kč a vykupovat králičí kůže 10,- Kč za kus.

 

Informujeme občany, že se blíží termín vydání jízdních řádů pro rok 2021/2022 včetně celostátních změn od 12. 12. 2021. Jedná se o změny vyvolané připomínkami cestujících, které dopravci obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné provozní změny. Přehled plánovaných změn od 12. 12. 2021 včetně seznamu jízdních řádů linek obsluhujících obec a příslušná pdf JŘ naleznete na webových stránkách: https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20210823-navrhy-zmen-jizdnich-radu-od-12-12-2021/. U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2020/2021. Aktuálně platné JŘ naleznete na webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdni-rady/platne-jizdni-rady/V případě vašich nových podnětů a připomínek žádáme o jejich zaslání do kanceláře OÚ Partutovice nejpozději do 6. 9. 2021.

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce