Hlášení rozhlasu (3. týden roku 2022)

 

Sdělujeme občanům Partutovic, že se vybírá poplatek za psa na rok 2022 a poplatek za vodné za období 2. pololetí roku 2021. Tímto vás vyzýváme k jejich uhrazení. Poplatky je možno uhradit denně v pokladně OÚ Partutovice, nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Soukromá firma ROKUP bude v pátek 21. ledna v 7:45 hod. prodávat v naší obci u Prostředních drah krmiva s léčivem pro slepice a králíky 20 kg za 250 Kč. Dále vykupuje králičí kůže 20 Kč za kus.

                                                                                                          Zdeněk Lehnert

                                                                                                           místostarosta obce