Hlášení rozhlasu (21. týden roku 2021)

 

Sdělujeme občanům, že se vybírá poplatek za svoz pevného domovního odpadu na rok 2021. Poplatek činí 450,- Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a je možno jej uhradit v pokladně OÚ Partutovice nebo převodem na účet číslo 5129831/0100.

 

Upozorňujeme občany, že v sobotu 22. května 2021 proběhne v naší obci svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Odpad se začne navážet na odstavnou plochu vedle obecní pálenice 22. května 2020 od 08:00 hodin a sběr potrvá do 09:00 hod. Žádáme občany o dodržení jak termínu, tak i času sběru.

 

TJ Partutovice pořádá Letní tenisový turnaj ve dvouhře a čtyřhře v termínu od 1. června do 21. srpna 2021. Přihlásit do turnaje se můžete do 29. května 2021 u pana Petra Pavelky, tel. 603 293 237 nebo u pana Radka Vašiny, tel. 604 131 224. Startovné je 50 Kč pro děti do 15 let a 100 Kč pro ostatní. Systém turnaje se určí podle počtu přihlášených.

 

 

 

Zdeněk Lehnert

místostarosta obce